Aktuelt

Hvem vil bygge sykkelhus i Asker?

Bildet: Det markerte, blå arealet på flyfotoet har størrelse ca. 6,5m x 12m. Det er en fordel dersom sykkelhuset kan plasseres innenfor dette området, men ikke en premiss.

AKTUELLE PROSJEKTER: Asker kommune søker totalentreprenør til bygging av sykkelhus- og parkering ved Asker rådhus.

Av Bjørn Laberg

Asker kommune har per i dag fire sykkelhotell ved Asker og Heggedal stasjoner, og Slemmestad brygge. Som en del av sykkeltilretteleggingsarbeidet, skal det nå etableres et sykkelhus og utendørs sykkelparkering for Asker rådhus, ved Askerveien.

Som en del av arbeidet med tilrettelegging for sykling i Asker kommune, skal det etableres et låsbart sykkelhus med plass til minimum 30 sykler, samt demonterbar utendørs sykkelparkering med plass til 20 sykler ved rådhuset.

Bildet: Rådhuset i Asker

Litt fra kravspesifikasjonen:

• Grunnarbeid og fundamentering vil foretas av Asker kommunes avtaleleverandør og er ikke en del av tilbudskonkurransen.

• Det vil vektes positivt dersom det benyttes byggematerialer med lavt klimagassutslipp, slik som massivtre, utstrakt bruk av tre, lav- eller nullutslipps betong og resirkulert stål.

• Det vil vektes positivt dersom det kan utformes for optimal utnyttelse av solenergi som energikilde (solcellepanel i tak og/eller fasade).

• Det vil vektes positivt dersom det minimeres bruk av fossilt drivstoff til maskiner, varebiler, m.m. og byggefasen gjennomføres som fossilfri byggeplass.

• Det skal være mulig å manøvrere med sykkelvogn og lastesykkel inne i sykkelhuset. Sykkelhuset skal tilfredsstille krav om universell utforming.

• Det skal etableres 5 ladepunkter til el-sykler. Strømkabel til ladepunkter er tilgjengelig på dagens uteparkering.

• Stativene skal være brede nok til terrengsykkeldekk og tilby støtte- og låsemulighet for ramme. To-etasjes løsning for sykkelstativene kan være aktuelt hvis brukervennligheten er tilstrekkelig.

• Det skal bygges servicestasjon, minimum med luft, verktøy og reparasjonsstativ. Innvendig belysning skal være sensorstyrt på bevegelse og utvendig belysning skal være sensorstyrt på lys.

Tilbudsfrist: 7. mai 2021

Verdi: 3.1 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.