Nyheter

Hvem er største totalentreprenør?

Illustrasjonsbilde (Foto: Bjørn Laberg)

Byggfakta arbeider nå med en ny rapport som rangerer de største bransjeaktører, basert på prosjektverdi. Deriblant i kategorien totalentreprenører.

Av Pål Engeseth

Disse oversiktene vil i sin helhet være rangert etter verdien på igangsatte prosjekt i 2019 og 2020. Rangeringen tar utgangspunkt i kontorene hvor prosjektene er registrert. Om en bedrift har flere kontorer, og har fordelt prosjektene sine, vil disse verdiene ikke bli summert. 

Rapporten vil bli lansert i juni, og vil bli lagt tilgjengelig på våre nettsider. 

Som en forsmak presenterer vi her en oversikt over de største totalentreprenørene.

En foreløpig oversikt viser at det er Veidekke Entreprenør, Oslo, som er største totalentreprenør, målt etter prosjektverdi. Disse har registrert kun ett igangsatt prosjekt i perioden, men til gjengjeld er verdien hele 12,1 milliarder kroner. På andre og tredjeplass finner vi Hent AS, Lysaker og Acciona Construction SA, Valencia, Italia. 

Ser vi på antall prosjekter, finner vi at Advansia AS Oslo er totalentreprenøren med flest registrerte igangsatte prosjekter i 2019 og 2020. Hele 46 prosjekter er registrert på dette kontoret, til en samlet verdi på 70,5 millioner kroner. På en andreplass finner vi Veidekke Entreprenør AS, Oslo, og på tredjeplass Oneco Technologies AS, Laksevåg.