Aktuelt

Hvem er størst på byggeledelse?

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Byggfakta arbeider nå med en ny rapport som rangerer de største bransjeaktører, basert på prosjektverdi. Deriblant i kategorien byggeledere.

Av Pål Engeseth

Disse oversiktene vil i sin helhet være rangert etter verdien på igangsatte prosjekt i 2019 og 2020. Rangeringen tar utgangspunkt i kontorene hvor prosjektene er registrert. Om en bedrift har flere kontorer, og har fordelt prosjektene sine, vil disse verdiene ikke bli summert. 

Rapporten vil bli tilgjengelig i månedsskifte mai/juni og vil bli lagt tilgjengelig på våre nettsider. 

Som en forsmak presenterer vi her en oversikt over de største byggelederne. En foreløpig oversikt viser at det er Emtian AS, som er største byggeleder, målt etter prosjektverdi. Disse har registrert kun ett igangsatt prosjekt i perioden, men til en verdi på hele 12,5 milliarder kroner. På andre og tredjeplass finner vi WSP Norge AS, Oslo og Statens Vegvesen, Oslo. 

Ser vi på antallet prosjekter, finner vi at Statens Vegvesen, Oslo er byggelederen med flest registrerte igangsatte prosjekter i 2019 og 2020. Hele 81 prosjekter er registrert på dette kontoret, til en samlet verdi på 6,7 milliarder kroner. På en andreplass finner vi Statens Vegvesen region Vest, Leikanger og på tredje plass HR Prosjekt AS, Oslo.