Bransjekommentar

Hva skjer i prosjektmarkedet?

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Byggfakta presenterer nå en ny rapport, hvor vi ser nærmere på utviklingen i prosjektmarkedet. Denne gang retter vi søkelyset på markedet for nybygg, sanering og vedlikehold.

Av Pål Engeseth

I denne rapporten har vi sett på perioden 2020 – 2026. Dermed får vi med oss både utviklingstrekk og hvilke prosjektplaner som foreligger i tiden fremover.

Nybygg utgjør 74,4 prosent av prosjektverdien

Innen prosjektmarkedet har nybygg den klart største andelen av verdi. Nybygg alene står for 74,4 prosent av prosjektverdien og ligger inne i rapporten med en verdi på 4 391 milliarder kroner i perioden.

Før vi går nærmere inn i tallene vil vi understreke at for årene som er gjennomført, gjelder de registrerte igangsatte prosjektene som grunnlag. For perioden fremover har vi tatt med alt markedet har fortalt er planlagt igangsatt. Vi ser at disse tallene viser et volum som er større enn det vi tror på, men vi understreker samtidig at markedet faktisk har disse planene.

Som vi ser av grafen, har markedet større tro på markedet enn det som faktisk vil bli igangsatt. Slik markedet ser ut i dag, vil over 70 prosent av prosjektene bli utsatt til senere år. Vi ser også at vår geografiske oversikt viser faktiske planer, både i verdi og antall. Imidlertid vil enkeltprosjekter kunne komme med i verdien på flere kategorier, forutsatt at det er kombinasjonsprosjekter med flere kategorier.

Rapporten har med totalt 43034 prosjekter fordelt på perioden 2020-2026, til en samlet verdi på 4 683 milliarder kroner. Dette gir et snitt per prosjekt på 109 millioner kroner.

I rapporten vil vi se spesifikt på nybygg, sanering og vedlikehold, og hvordan prosjektene fordeler seg på offentlige og private prosjekter. I tillegg ser vi på hvordan investeringene fordeler seg geografisk på de forskjellige kategoriene, hvordan dette ligger an med fordeling av kategorier og entrepriseform.
Til slutt i rapporten ser vi litt på de største aktørene ut ifra dette uttrekket.

LAST NED HELE RAPPORTEN HER


logo
Bjørn Laberg