Nytt om navn

Hun er Peabs første miljøsjef i Norge

Marit Vassmyr er på plass som miljøsjef for Peab Bygg Norge. Foto: Ørjan Bertelsen

Marit Vassmyr (29) er ansatt i en nyopprettet stiling som miljøsjef for Peab Bygg Norge.

– Vi har i mange år jobbet med å redusere vårt klimaavtrykk, og pilene peker i riktig retning. Nå har vi kommet dit at vi trenger ny kompetanse og ressurser for å gire opp miljøarbeidet enda et hakk, sier administrerende direktør Arild Østgård i Peab Bygg Norge.

Som miljøsjef får Vassmyr blant annet ansvar for arbeidet med Peabs klima- og miljømål, oppfølging av selskapets ISO 14001-sertifikat, og miljøsertifiseringer som Svanen og BREEAM.

– Peab har satt ambisiøse klima- og miljømål for fremtiden. Blant annet skal vi halvere CO2-utslippene fra vår egenproduksjon i 2030, og i 2045 skal vi være klimanøytrale. Mange delmål skal nås før vi kommer dit, og nå får vi en svært engasjert miljøsjef som vil bidra med kompetanse, systematikk og tempo i dette arbeidet, sier Østgård.

Vassmyr var ferdig utdannet sivilingeniør innen Energi og Miljø fra NTNU i Trondheim i 2017. Hun kommer fra jobben som overingeniør innen VVS-faget ved Statsbyggs hovedkontor.

– For meg er det motiverende å jobbe i en bransje der det skjer innovasjon og utvikling, og da kanskje spesielt innen mitt fagområde. Peab har en offensiv miljøstrategi og jeg ser frem til å lede arbeidet med å nå våre miljøambisjoner. Tett samarbeid med de ulike fagmiljøene, god kommunikasjon og involvering av ledere og medarbeidere blir viktig for å nå målene, sier hun.

Den nye miljøsjefen har kontorsted i Tromsø, og var på plass i ny jobb i slutten av februar.