Nyheter

Høye miljømål for Kommunegården i Sandvika

Dagens bilde fra Kommunegården i Sandvika

Etter planen skal Kommunegården i Sandvika overleveres i desember 2022 med høyeste BREEAM-klassifisering, som det tredje rehabiliteringsprosjektet i Norge med denne klassifiseringen.

– Dette er et svært spennende prosjekt som gir oss anledning til å bruke bredden av erfaring og kompetanse, sier Beate Aasen, prosjektleder i Insenti, i en pressemelding.

Kommunegården i Sandvika stod ferdig i 1990. Siden den gang har bruken av bygget endret seg, til å bli et hus for kommunens innbyggere, og med et økende behov for arbeidsplasser. Sist, men ikke minst har utviklingen innenfor miljø og klima skutt fart, og Bærum Kommune har som mål å ligge langt fremme i denne utviklingen.

Den omfattende rehabiliteringen er godt i gang, og bygget står i dag i betong og stål. Når rehabiliteringen er ferdig er 700 arbeidsplasser økt til 1300, og byggherren, Bærum Kommunale Pensjonskasse (BKP), overleverer et bygg som innfrir BREEAM Outstanding og energiklasse A.

Illustrasjonsbilde: Pilot Arkitekter

Stålkontroll
Miljø- og klimamålene som er satt på dette prosjektet, øker kompleksiteten. Det er mye å tenke på.

– Det stemmer, men her er det mange erfarne og flinke folk og virksomheter involvert, forteller Beate Aasen i Insenti. I og med at prosjektet er omfattet av den høye BREEAM-klassifiseringen er alt grundig planlagt fra tidligfase i samarbeid med dyktige rådgivere og leietaker, Bærum kommune.

Omkringliggende arealer, som trær, er tydelig beskyttet med avsperringer, byggeplassen er strøken, avfall er sortert og aggregater er fossilfrie. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene.

– Som prosjektleder er det Insenti og byggherre sitt ansvar å sørge for at krav blir innfridd. For å dekke hele bredden har vi også hentet inn intern spisskompetanse på BREEAM og SHA, hvor vi er tett på for å redusere usikkerhet og risiko underveis, sier Aasen.

– Dette er et omfattende prosjekt på flere måter. Bistanden jeg får fra Insenti-teamet er avgjørende for å holde kontroll på ballene som er i luften, sier Steinar Manengen, byggherrerådgiver for BKP.

Illustrasjonsbilde: Pilot Arkitekter

Tilpasset entreprisemodell
Tilbake i 2019 gjennomførte Insenti et forprosjekt sammen med byggherrerådgiver, Manengen. Her ble totalentreprisen splittet i en riveentreprise og en byggentreprise.

– Rivearbeidet ble tildelt Øst-Riv, og Strøm Gundersen ble valgt som totalentreprenør bygg i en såkalt samspillsentreprise. Rivearbeidene startet våren 2020 og var ferdigstilt 1. oktober samme år i henhold til planen. Modellen har bidratt til å korte ned tiden for oppstart av rivearbeidet og redusere risiko i prosjektet ved at innkjøp gjøres på et omforent underlag i samspill med oss. Det gir oss også forutsigbarhet og fleksibilitet til å foreta endringer, spesielt knyttet til kvalitet og kostnader, avslutter byggherrerådgiver for BKP, Steinar Manengen.