Aktuelt

Historisk godt resultat for Selvaag Bolig

Selvaag Bolig solgte 225 boliger for 1 177 millioner kroner i fjerde kvartal og 434 boliger for 2 281 millioner kroner i andre halvår.

Målt i verdi er dette både det beste salget i fjerde kvartal og andre halvår i selskapets historie. I løpet av året solgte Selvaag Bolig 816 boliger for 4 235 millioner kroner.

– Salget har vært godt mot slutten av året, en periode der markedet vanligvis roer seg ned. Årsakene er i hovedsak at vi har svært attraktive og konkurransedyktige produkter, at etterspørselen er større enn tilbudet i vår hovedsatsingsområde, og at boliglånsrenten er historisk lav. Alt ligger til rette for at markedet vil holde seg godt fremover, og vi er meget godt posisjonert i de områdene som har kraftigst vekst og størst boligbehov, sier administrerende direktør Sverre Molvik i en pressemelding.

Nettosalget, det vil si salg justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, endte på 682 boliger til 3 460 millioner kroner. I løpet av året igangsatte Selvaag Bolig bygging av 496 boliger. 690 boliger ble ferdigstilt og 719 ble overlevert til kjøper. Nettosalget i andre halvår var 376,5 boliger til 1920 millioner kroner. 

Nettosalget i fjerde kvartal isolert var 199 boliger til 1010 millioner kroner. I fjerde kvartal ble det igangsatt bygging av 254 boliger. 286 boliger ble ferdigstilt, og 272 ble overlevert til kjøper. Per 31. desember hadde Selvaag Bolig 1 310 boliger under bygging og 19 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

– Som hovedregel igangsetter vi bygging først når vi har forhåndssolgt 60 prosent av hvert byggetrinn, målt i verdi. Det gode salget har ført til at vi har igangsatt flere prosjekter raskere enn først planlagt, og at vi har historisk få ferdigstilte boliger som ikke er solgt. Volummessig er salget i fjerde kvartal 35 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor, sier Molvik. 

Nettosalget i 2019 var på 752,5 boliger til 3 753 millioner kroner. Nettosalget i fjerde kvartal 2019 var 140 boliger til 705 millioner kroner. Bruttosalget i 2019 var 908 boliger til 4 492 millioner kroner. Bruttosalget i fjerde kvartal 2019 var 169 boliger til 859 millioner kroner.