Nyheter

Historisk eiendom solgt for 345 millioner kroner

St. Olavs gate 32 er tegnet av arkitekt Wilhelm von Hanno, og er i sen nyklassisk stil. Etter at hovedbygget sto ferdig i 1880 forble eiendommen Statens kartverks hovedkvarter i nesten 100 år.

Statsbygg selger St. Olavs gate 32 ved Slottsparken i Oslo til Flakk Gruppen og familien Brendmoe.

– Regjeringen er opptatt av å selge eiendommer staten ikke har bruk for, og at salgsinntektene brukes til andre gode tiltak for fellesskapet. Salget sikrer at de vakre og fredede byggene blir pusset opp og at lokalene blir tilgjengelige for alle besøkende. Jeg tror dette vil bli en ny attraksjon i Oslo, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

St. Olavs gate 32 ligger ved siden av Slottsparken. Eiendommen er på totalt 5.000 kvm over fire etasjer fordelt på to bygninger, hovedbygget og annekset.

Hovedbygning og anneks ble bygget for Norges geografiske oppmåling (nåværende Statens kartverk) og det nyopprettete Statistisk Sentralbyrå. Hovedbygget sto ferdig i 1880. Både hovedbyggets og anneksets eksteriør og deler av interiøret er fredet.

Statsbygg la eiendommen ut for salg i mars etter at regjeringen hadde besluttet at den skulle selges. På vegne av staten selger Statsbygg nå St. Olavs gate 32 til Flakk Gruppen og familien Brendmoe for 345 millioner kroner.

– Det var stor interesse for eiendommen, med flere budrunder og til sammen 41 bud. Vi har hatt en meget god salgsprosess, og planene for eiendommen gjør at den nå går en spennende fremtid i møte, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg.

Fakta om kjøperne
Flakk Gruppen er et familieeid konsern, som holder til i Ålesund.

Fra før eier og driver gruppen flere unike hoteller, blant andre Storfjord Hotel og Union Øye Hotel, og har videre eierskap i en rekke andre selskaper innen reiseliv, tekstil, industri og eiendom.

Familien Brendmoe har omfattende erfaring med eiendomsutvikling, renovering og restaurering av historiske bygg, blant annet Det Norske Slott, Ekebergrestauranten, Universitetet i Oslo og Høyesteretts store antikvariske renovering.

Brendmoe var en del av Brendmoe & Kirkestuen, en av Norges ledende malermestere og fasadeentreprenører i Oslo over tiår.

Stor respekt for historien
Som kjøpere har Flakk Gruppen og familien Brendmoe lang erfaring innen hotelldrift, eiendomsutvikling og restaurering av historiske bygg.

Målet deres for St. Olavs gate 32 er å skape et boutiquehotell av svært høy standard, inkludert å utvikle hageanlegget med tilhørende serveringskonsepter slik at eiendommen blir et aktivum for Oslo og byens befolkning.

– Det er med stor ydmykhet og respekt for historien, så vel som stedets potensial for fremtiden, at vi tar fatt på arbeidet med å videreutvikle denne fantastiske eiendommen. Flakk og Brendmoe ønsker å utvikle og vitalisere St. Olavs gate 32, samtidig som eiendommens kulturhistoriske verdi ivaretas og formidles på en god måte. De to familiene har lang erfaring fra samarbeid med antikvariske myndigheter og ser frem til å arbeide tett med både Plan- og bygningsetaten, riksantikvar og byantikvar på dette prosjektet, sier konsernsjef Knut Flakk i Flakk Gruppen.

Kjøperne overtar eiendommen senest første september.

På salgsmegleren Akershus Eiendom sine hjemmesider kan du lese mer om eiendommen, og laste ned prospektet.