Nyheter

Hepro AS vant kontrakt med Oslo kommune

Bildet: - Vi er svært stolte av å ha vunnet dette anbudet sammen med vår underleverandør RoomMate, sier Geir Tore Jakobsen, CEO i Hepro.

Hepro AS har vunnet anbudet for visuelt digitalt tilsyn i Oslo kommune med den digitale sensorløsningen fra RoomMate AS.

Partene har vært gjennom en omfattende akseptansetest for å sjekke at kvaliteten er som forventet, og når den nå er gjennomført står Oslo foran en utrulling av digitalt tilsyn i hele kommunen.

Løsningen fra RoomMate som Hepro leverer for digitalt tilsyn innebærer at helsepersonell kan foreta virtuelle hjemmebesøk hos innbyggere i kommunen som av en eller annen årsak har behov for tilsyn. Det kan dreie seg om risiko for fall, for nattevandring eller å oppdage dårlig søvnrytme. RoomMate-sensoren vil automatisk varsle kommunen i kritiske situasjoner og tilbyr også visuelt anonymisert tilsyn og mulighet for toveis samtale.

– Dette er et resultat av en stor jobb som Helseetaten har gjort på vegne av Oslos innbyggere, og vi er svært stolte av å ha vunnet dette anbudet sammen med vår underleverandør RoomMate, sier Geir Tore Jakobsen, CEO i Hepro.

– Vi er også glade for at når Oslo først skal rulle dette ut i stor skala, har de lagt vekt på kvalitet og leveranseevne hos leverandøren. Ikke minst har vi kunnet satse stort på å gi god og profesjonell opplæring, som vi vet er en kritisk suksessfaktor for en vellykket implementering, sier Jakobsen.

– Vi ser veldig frem til å fortsette det gode samarbeidet med Oslo kommune og legge til rette for best mulig tjenester for ansatte og innbyggere» supplerer avdelingsleder Irene Dybdahl i Hepro.

– RoomMate-løsningen gjør at det er trygt å bo hjemme selv om man har et tilsynsbehov, noe som er langt å foretrekke fremfor institusjonalisering for de langt fleste innbyggere. I tillegg er løsningen så lite invaderende som mulig, ved det at den ikke benytter et tradisjonelt kamera, men en 3D-sensor som gir anonymiserte bilder av situasjonen i rommet, forteller medgründer og daglig leder i RoomMate AS, René Nordstrøm Jensen.

For Oslo kommune betyr dette at de kan gi enda bedre tjenester til innbyggerne, og ikke minst også gi ansatte et godt verktøy til å følge opp sine tjenestemottakere både nå under korona-pandemien, men også i en hverdag som nok vil se litt annerledes ut når vi kommer gjennom den pågående pandemien.

– Dette er et ledd i å gi det beste tilbud til Oslos innbyggere, slik at både de og vi kan være sikre på at innbyggernes behov for og krav på individuell oppfølging blir ivaretatt på beste måte, sier fungerende avdelingsdirektør Harald Sundt-Ohlsen i Helseetaten

Bildet: Løsningen fra RoomMate innebærer at helsepersonell kan foreta virtuelle hjemmebesøk hos innbyggere i kommunen som av en eller annen årsak har behov for tilsyn.