Aktuelt

HENT fikk BREEAM Excellent-prosjekt

Illustrasjonsbilde Pir II

HENT skal bygge andre byggetrinn for Entra i Holtermanns veg. Prosjektet er et BREEAM Excellent-prosjekt og den tredje største jobben HENT har fått i Trondheim.

– Dette blir et signalbygg på vei inn til Trondheim sentrum. Prosjektet har en solid bærekraftsprofil og vi gleder oss til å bruke kompetansen vår på området. Tomta er liten og ligger sentralt, så erfaringen vår med å løse utfordringer på rigg og logistikk kommer godt med, forteller konsernsjef i HENT, Jan Jahren, i en pressemelding.

Fra venstre Per Ola Ulseth, direktør prosjektutvikling, Entra ASA og Jan Jahren, konsernsjef HENT AS.

Byggetrinn 2 omfatter prosjektering og bygging av 23 000 m2 kontorbygg fordelt på tre fløyer, og parkeringskjeller. En glassgate binder byggene sammen. Kontorlokalene skal huse godt over 1000 arbeidstakere. Bygget skal sertifiseres som BREEAM Excellent.

Tidlig i 2020 ferdigstilte Entra byggetrinn 1, hvor Skatteetaten og Sykehusbygg har flyttet inn som leietakere.

– Dette er et stort og viktig prosjekt for Entra og en vesentlig del av satsingen vi gjør i hjertet av kunnskapsmiljøet i Trondheim. Vi har god erfaring med HENT, blant annet ved oppføringen av Media City i Bergen. Vi ser frem til et tett og godt samarbeide med dem også i Trondheim, sier Sigmund Virik– prosjektsjef for Entra i Trondheim.

Stor andel bærekraftige bygg
Kontorbygget er et BREEAM Excellent-prosjekt. Det innebærer miljø- og klimabevisste valg både i byggefasen og i ferdig bygg. Sorteringsgraden på avfall skal være minst 90%. Fukt i betong og treverk skal dokumenteres i henhold til NS 3511 under byggeprosessen.

Prosjektet er ett av mange prosjekt HENT har med særskilte bærekraftige kvaliteter. Per i dag er 55 prosent av omsetningen til HENT i slike prosjekter.

Illustrasjon Pir II.

Oppstart i mars
Bygget får materialer av god kvalitet og overflater som perforerte metallplater, finer, trespiler, slipt betong/terrazzo-gulv og broer i limtre.

HENT og Entra har de siste månedene jobbet sammen med prosjektets risiko- og suksessfaktorer slik at selve gjennomføringen er mest mulig forutsigbar for begge parter. Oppstart på byggeplassen er i mars 2021 og prosjektet ferdigstilles sommeren 2023.

Nøkkelinfo om prosjektet:

  • Beliggenhet: Holtermanns veg 1, Trondheim
  • Areal: 23 000 m2
  • Byggherre: Entra ASA
  • Entrepriseform: Totalentreprise
  • Byggetid: Mars 2021- sommeren 2023
  • Bærekraft: passivhus energimerke A, BREEAM Excellent, HENT Future-sertifisering