Nyheter

HelsA kickoff på Rockheim

Bildet: Rockheim, Brattørkaia 14, Trondheim

Geminisenteret for helsefremmende arkitektur og omgivelser (HelsA) inviterer til å feire at vi gradvis er tilbake til «normalen» etter pandemien. Det gjør de med et kickoff i Trondheim hvor temaet blir hvilke utfordringer og muligheter vi har knyttet til byene og tettstedene våre.

Vi har gjennom det siste året blitt veldig flinke til å holde avstand. Vi har lært oss hva kohorter er, og det har vært strenge regler for antall besøkende i hjemmene våre. Nå er det viktigere enn noen gang at vi tar byen, uterommene og samhandlingen tilbake.

– Geminisenteret HelsA er et senter for forskning og utvikling innen helsefremmende arkitektur og omgivelser. Nå inviterer vi til et faglig arrangement på Rockheim der vi ønsker å sette fokus på hvordan omgivelsene påvirker oss, og helseeffektene av nærmiljø, byer og nabolag som legger til rette for å bevege seg til fots og for at mennesker kan møtes, sier SINTEF-forsker Solvår Wågø i en pressemelding.

Arrangementet «Kom nærmere» handler om å vise hvordan arkitektur kan skape endring, og hvilke muligheter vi har gjennom inkluderende og helende arkitektur i byplanlegging, samfunnsplanlegging, eldre- og rusomsorg, til å gi mennesker muligheter til å møtes, se hverandre og være sammen.

– Mennesker trenger mennesker, og byene trenger mennesker og møtesteder, sier Wågø, som oppfordrer alle som er opptatt av byutvikling, mennesker og sosiale fellesskap til å melde seg på arrangementet på Rockheim.

Innlederne er profilerte forskere, og panelet vil i tillegg bestå av kunnskapsressurser fra universiteter, kommuner og organisasjoner. Det vil også være mulig å følge arrangementet digitalt. Lenke vil bli sendt ut til deltakerne i forkant.

Geminisenteret HelsA ledes av SINTEF, NTNU og NTNU Samfunnsforskning.

Se programmet og meld deg på arrangementet her

Tid: 16. september 2021, kl. 13-16. Sosialt arrangement kl. 16-18.
Sted: Rockheim, Brattørkaia 14, Trondheim
Påmeldingsfrist: 6. september 2021