Nyheter

HeidelbergCement satser på karbonfangst i Sverige

Bildet: – Vår klare målsettning er å etablere et CCS-anlegg i Slite, og det innebærer at HeidelbergCement og Sverige vil bli verdensledende på klimanøytral sementproduksjon, sier Giv Brantenberg, General Mananger for HeidelbergCement Northern Europe.

HeidelbergCement-konsernet, der både norske Norcem og deres svenske søsterselskap Cementa inngår, planlegger å utvikle verdens første klimanøytrale sementfabrikk hos Cementa i Slite på Gotland

Når karbonfangstanlegget settes i drift i 2030 vil det fange nesten 1,8 millioner tonn CO2 årlig. Ettersom bruken av biobasert brensel øker, og utslippene herfra regnes som CO2-nøytrale, så vil fabrikken bidra med såkalte minusutslipp.

Brevik CCS startskuddet for flere anlegg

I desember 2020 besluttet den norske regjeringen sin satsning på CCS. HeidelbergCement bygger nå verdens første fullskala-anlegg for karbonfangst i sementindustrien hos Norcem i Brevik. Anlegget skal fange 400 000 tonn årlig, noe som tilsvarer halvparten av fabrikkens utslipp. 400 000 tonn CO2 tilsvarer utslippene fra omlag 200 000 fossildrevne personbiler årlig.

Prosjektet ved Norcem i Brevik er i gang, og erfaringene derfra vil man ha god nytte av i planleggingen for et anlegg på Gotland.

– Vår klare målsettning er å etablere et CCS-anlegg i Slite, og det innebærer at HeidelbergCement og Sverige vil bli verdensledende på klimanøytral sementproduksjon. Vi har gode erfaringer med samarbeidet med norske politiske myndigheter. Vi satser derfor videre og vår ambisjon er å bygge et fire ganger så stort anlegg for karbonfangst ved fabrikken i Slite, sier Giv Brantenberg, General Mananger for HeidelbergCement Northern Europe, i en pressemelding.

Følger opp ambisjonene om å kutte utslipp

Anlegget i Slite dimensjoneres til å fange inn opp mot 1,8 milioner tonn CO2 årlig. Dette tilsvarer omlag 3% av Sveriges samlede CO2-utslipp årlig.

Satsingen på Slite CCS er på mange måter HeidelbergCements svar på spørsmålet om det kommer flere karbonfangstanlegg.

– Vi i HeidelbergCement har en klar ambisjon om å følge opp det norske Langskip-prosjektet. Slite-prosjektet er et stort steg framover, og viser at vi virkelig mener alvor med våre miljøambisjoner, sier Per Brevik, Ansvarlig for tillatelser og myndighetskontakt i HeidelbergCement Northern Europe.