Byggeprosjekter

Hav Eiendom skal blåse liv i Sadelmakerbryggen

Illustrasjon: Grape Architects / SOLA Vivid Vision

Ny milepæl i Bjørvika-suksessen står for tur. Nok en grå og folketom tomt skal forvandles. Sadelmakerbryggen vil gi et svært attraktivt, men «dødt», område tilbake til byen og befolkningen:

• Stedstilpasset arkitektur med respekt for unike omgivelser

• Ny park med publikumstilbud i samspill med aktive førsteetasjer

• 600 grønne arbeidsplasser rett ved Oslo S

• Prosjektet er en del av Hav Eiendom sitt pågående arbeid med byreparasjon på Bjørvika sin vestside

– Nærmere enn noen gang

På Sadelmakerbryggen vil en grønn og innbydende park spille hovedrollen. Her blir det også 600 arbeidsplasser, publikumstilbud og et yrende byliv.

– Vi skal forvandle denne tomten vest i Bjørvika til det beste for byen. Nå er vi nærmere enn noen gang, sier administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.

I disse dager sender Hav Eiendom, sammen med Grape Architects og Studio Oslo Landskapsarkitekter, inn planforslag til plan- og bygningsetaten for Sadelmakerbryggen.

– Dette er virkelig en milepæl, sier den anerkjente arkitekten Christine Grape i Grape Architects.

Illustrasjon: Grape Architects / SOLA Vivid Vision

Prosjektet er neste tilskudd i den vellykkede transformasjonen av Bjørvika, som har gått fra motorvei, containerhavn og trafikk, til Oslos mest populære bydel. Realiseringen av Sadelmakerbrygga er et avgjørende ledd i å fullføre prosjektet Fjordbyen.

Grønne møteplasser

Sadelmakerbryggen er best kjent som den grå og folketomme plassen ved siden av Børsen, som i dag benyttes som oppstillingsplass for busser.

– På Sadelmakerbryggen skal vi etablere et grønt og innbydende parkområde, den nye Groschparken, som vil bli rammet inn av Børsen og de gamle trærne i Børsparken. Det vi har lært etter 20 år med byutvikling, er at folk ønsker flere, grønne møteplasser, sier Kalland og fortsetter:

– På hver side av tomta, kommer to næringsbygg med førsteetasjer som er åpne for hele byens befolkning. Byggene vil ha plass til 600 arbeidsplasser – bare et steinkast fra Oslo S. Dette er i tråd med politikernes knutepunktstrategi for å redusere klimautslippene knyttet til arbeidsreiser. På bakkeplan blir det publikumsrettet virksomhet, i form av kulturtilbud, servering og butikker, sier Kalland.

Illustrasjon: Grape Architects / SOLA Vivid Vision

I tillegg til den nye, grønne Groschparken, legges det til rette for å etablere en serie med byrom på hvert hjørne av Sadelmakerbryggen. Byrommene vil fungere som viktige forbindelser mellom byen og parken.

En suksessfaktor for levende byrom

Kalland og Grape er tydelig på at åpne og inkluderende førsteetasjer på Sadelmakerbryggen i kombinasjon med park og grøntområde, vil være en suksessfaktor for levende, gode byrom.

– Dette blir en grønn lunge midt i byen, og publikumstilbudene på gateplan sikrer godt byliv. Dette blir også en naturlig, trygg og vakker rute, som folk kan velge når de beveger seg rundt i byen både dag- og kveldstid, sier Grape og påpeker:

– Det er viktig at vi skaper trygge og oversiktlige forbindelser for mennesker som ferdes i dette området.

Hentet inn fagressurser for å ivareta god stedstilpasning

Prosessen bak planforslaget er omfangsrikt og har et svært gjennomarbeidet analysemateriale til grunn.

– Prosjektet er godt bearbeidet. Vi har blant annet jobbet med varig arkitektur som vil stå seg. Både materialer og uttrykk vil snakke godt sammen med den historiske Kvadraturen, samtidig som man ser at det har skjedd noe nytt i dette området, sier Grape.

Illustrasjon: Grape Architects / SOLA Vivid Vision

Hav Eiendom erkjenner den helt spesielle beliggenheten, og har arbeidet for god stedstilpasning. Derfor har Kurt Singstad fra MAD og Inge Hareide fra KIMA vært involvert, og gitt verdifulle innspill som har styrket planforslaget som nå legges frem.

– Dette blir gode og inviterende bygg, med aktive førsteetasjer som virkelig bidrar med å gi noe tilbake til byen. Samtidig er Sadelmakerbryggen omringet av gamle og ærverdige bygninger som Tollboden, Børsen og Havnelageret. Vi ønsker å vise vår respekt for den tradisjonelle arkitekturen, og skape noe som komplementerer områdets estetikk, heller enn å bryte med den, sier Kalland.

Bildet: Kjell Kalland og Christine Grape

FAKTA – Prosessen bak utviklingen av A5, Sadelmakerbryggen:

Tomten A5 ble regulert for næringsbygg og park i 2004. Reguleringsplanen legger opp til en bebyggelse på 10 500 kvadratmeter.

Våren 2021 begynte Hav Eiendom og Grape Architects planleggingsarbeid for utviklingen av A5. På bakgrunn av dette sendte Hav Eiendom inn et planinitiativ til Plan- og bygningsetaten (PBE) våren 2022.

Høsten 2022 kom PBE med tilbakemeldinger på planinitiativet. Mars 2023 sendte Hav Eiendom et revidert planinitiativ til PBE.

Juni 2024 sender Hav Eiendom inn planforslag til PBE.

FAKTA – Hav Eiendom:

Eiendomsselskap eid av Oslo Havn KF, som igjen eies av Oslo kommune.

Opprettet i 2003, for å utvikle Fjordbyen.

Selskapet ledes av administrerende direktør Kjell Kalland.

Hav Eiendom har så langt levert utbytter på 1,95 milliarder 2024-kroner til Oslo Havn KF. Utbytter i perioden 2010-2024, ikke korrigert for inflasjon, tilsvarer 1,53 milliarder kroner.

Utbyttet er avgjørende for å finansiere en ny og miljøvennlig godshavn i Oslo.

Hav Eiendom skal i årene som kommer gjennomføre store eiendomsprosjekter i Fjordbyen. Herunder Fiskebrygga, Sadelmakerbryggen og Grønlikaia. Styret i Oslo Havn har også vedtatt at Hav Eiendom skal utvikle Filipstad-området.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle bygge- og anleggsprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg