Aktuelt

Hæhre skal bygge ny Rv. 4 Roa-Gran

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Flere gode løsninger for ny Riksveg 4 er årsaken til at Statens vegvesen valgte Hæhre til å bygge ny motorveg fra Roa til Gran. Entreprenøren hadde ikke det laveste tilbudet.

– Konkurransen var jevn og god. Skanska og Peab ga Hæhre konkurranse til døra, sier prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland, i en pressemelding.

Det skilte 77 millioner kroner mellom det beste og det dårligste tilbudet. Tilbudet til Hæhre er etter fratrekk for gode løsnigner på 704 millioner kroner. Hele prosjektet Rv.4 Roa-Lygna har en total ramme på 2,1 milliarder kroner.

Trafikkavvikling, bru og myr

De største utfordringene ligger i løsningsvalg for Holmen bru, kryssing av myrområder, trafikkavvikling og kvalitet for ferdig anlegg i driftsfase. Trafikken på Rv.4 vil delvis gå gjennom anleggsområdet. Det er også utfordrende masser i grunnen. Målet er å bygge vegen på to år.

– Her leverte Hæhre, gode løsninger. Hæhre har også levert inn gode klimaløsninger, sier Johansen.

Den 4,1 kilometer lange strekningen skal avløse dagens Rv.4 med 60-sone og flere trafikkulykker.

Byggestart høsten 2021

Den nye 4-felts motorveg blir en forlengelse av og med samme standard og hastighet som den nye motorveien forbi Gran sentrum.

– Entreprenøren starter anleggsarbeidet ca. 1. september. Planen er vegåpning før jul 2023, sier prosjektlederen.

 Flere kontrakter på gang

Prosjektet består også av to andre kontrakter: Sandvold-Amundrud, 3,8 kilometer tre felts veg med midtdeler som vi nå er i full gang med kontrahering på, samt Allmenningsdelet-Lygnebakken, fem kilometer to felts veg med breddeutviding og nytt toplanskryss. Denne blir lyst ut i høst. Arbeidet med miljøgata i Gran er satt på vent for å få kontroll på kostnadene.