Aktuelt

Grunnsteinen lagt for nytt NTNU-bygg med 84 hybler

Bildet: Fra venstre: Adm.dir. i Studentsamskipnaden i Trondheim, Audhild Kvam, adm.dir. i Brødr. Sunde, Karl Johan Sunde, ordfører i Ålesund kommune, Eva Vinje Aurdal og viserektor Annik Magerholm Fet. Foto: Torbjørn Sandbakk

Det nye studentbygget har blitt til gjennom en samarbeidsavtale mellom NTNU Campus Ålesund og Brødr. Sunde.

 Industrikonsernet med utspring fra Ålesund har bidratt med 20 millioner kroner og denne uken ble oppføringen av bygget markert med grunnsteinsnedleggelse.

Studentbygget ble til etter initiativ fra administrerende direktør i Brødr. Sunde, Karl Johan Sunde, og er et samarbeid mellom NTNU, Ålesund kommune, Studentsamskipnaden og den lokale industribedriften. Bygget skal inneholde studentboliger, serveringssted, treningsarealer og lokaler for studentfrivilligheten. Ved å samle de studentsosiale aktivitetene på ett sted får Campus Ålesund et naturlig samlingspunkt.

Skal styrke Ålesund som en attraktiv studentby

– Bakgrunnen for bidraget er et ønske om å styrke samarbeidet med det ledende utdanningsmiljøet i regionen, samt bidra til å utvikle Ålesund som en levende og attraktiv studentby sier administrerende direktør Karl Johan Sunde. – Sundebygget skal styrke studentmiljøet ved NTNU, hvor nye tanker og ideer får ekspandere. Videre skal det også styrke samarbeidet mellom Brødr. Sunde og det ledende utdanningsmiljøet i regionen. Vi ser det som en investering i fremtiden, sier Sunde.

Under grunnsteinsnedleggelsen deltok Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim, ordfører i Ålesund kommune Eva Vinje Aurdal, administrerende direktør i Brødr. Sunde Karl Johan Sunde, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Trondheim Audhild Kvam og styreleder i Studentsamskipnaden Sofie Bergstrøm.

Et symbol for kunnskap, utvikling og innovasjon

Grunnsteinen i det nye studentbygget er utformet som en hvit EPS-perle (Ekspandert PolyStyren), som er hovedvirksomheten i Brødr. Sunde. EPS er resirkulerbare små polystyrenperler som består av 98% luft og 2% råstoff og benyttes til isolasjon, byggelementer, emballasje og svært mange andre formål. Produksjonsmetoden ble utviklet av Sunde i siste halvdel av 1950-årene, og har lagt grunnlaget for konsernets suksess. Grunnsteinen skal være et symbol på kunnskap, utvikling og innovasjon – og hva dette muliggjør.

Om Brødr. Sunde:
Bedriften startet i Ålesund i 1917 og er i dag er et internasjonalt industrikonsern med virksomhet på et tyvetalls lokasjoner spredt over 6 land i Europa og omsetter årlig for ca NOK 3 milliarder.