Infrastruktur

Grønt lys til dobbeltspor og terminal i Bergen

Regjeringen gir klarsignal til bygging av dobbeltspor inn til Bergen stasjon og ny grønn godsterminal. (Illustrasjon: Bane NOR/Cowi)

Regjeringen gir klarsignal til bygging av dobbeltspor inn til Bergen stasjon og ny grønn godsterminal.

Tirsdag 11. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. I budsjettforslaget får Bergen en gladnyhet; Det bevilges penger til dobbeltspor fra Fløen inn til Bergen stasjon. Denne strekningen er en del av det mest trafikkerte enkeltsporet i Europa.

– Dette blir bra! I tillegg til at de reisende får et bedre tilbud, vil dette styrke godstrafikken, sier Hans-Egil Larsen, prosjektdirektør i Bane NOR.

Kan doble godstrafikken
I løpet av 2025 skal det stå ferdig ny jernbane mellom Arna og Bergen som gir passasjerene hyppigere avganger, raskere og mer komfortable reiser, og færre forsinkelser. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet, og nytt dobbeltspor på strekningen vil bedre situasjonen, både for gods og persontrafikk. Det vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel ruteplanlegging.

I tillegg skal prosjektet koble den nye, grønne godsterminalen på Nygårdstangen til dobbeltsporet.

– Godsterminalen blir miljøvennlig og kostnadseffektiv. Det styrker konkurransekraften til den klimavennlige godstransporten på bane, forteller Larsen.

Skal drives kun elektrisk
Nygårdstangen skal være ferdig modernisert i 2024. Terminalen skal kun brukes av elektriske tog, og vil ha elektrifiserte spor, løfteutstyr, ladestasjoner, og et terminalbygg som drives av solceller og fjernvarme.

For Bergen sentrum kan det bety 400 færre lastebiler hvert døgn – til glede for myke trafikanter og en bedring av luftkvaliteten for innbyggerne.