Nyheter

– Grønn ammoniakk er en forutsetning for det grønne skiftet

Illustrasjon av den nye, grønne ammoniakkfabrikken som skal bygges i Skipavika, Vestland fylke. Illustrasjon SkiGA

SkiGA AS har i dag presentert planene for bygging av en ny, grønn ammoniakkfabrikk i Skipavika, Vestland fylke. Fabrikken som skal stå ferdig i 2026, blir Europas første fullskala-anlegg for produksjon av utslippsfri ammoniakk.

Perfekt lokalisert

– Grønn ammoniakk er en forutsetning for det grønne skiftet og kutt i klimagassutslipp. Skipavika er perfekt lokalisert for å skape ny, grønn industri og nye arbeidsplasser. Klimaeffekten fra anlegget tilsvarer omtrent 30 prosent av CO2-utlippene fra hele Bergen, sier Cornel Russi i SkiGA i en pressemelding.

Fabrikken i Skipavika er en milliardinvestering som skaper 50 kompetansearbeidsplasser lokalt.

Enige med et stort europeisk energiselskap

Produksjonen vil være 100.000 tonn utslippsfri ammoniakk i året. Dette vil få betydning for omleggingen til et utslippsfritt energisystem i hele Europa. Grønn ammoniakk kommer blant annet til å bli et viktig drivstoff for å avkarbonisere skipsfarten som er en stor næring i Norge.

– Tomten er regulert til industriformål, vi har sikret oss tilgang på kraft og havnen er allerede i drift. SkiGA har også blitt enige med et stort europeisk energiselskap om nøkkelvilkårene for kjøp av den grønne ammoniakken fra anlegget. Vårt konsept kan raskt repliseres andre steder i Norge og EU, sier Russi.

Prosjektet som i dag ble presentert på et møte i Skipavika for ordfører Hallvard Oppedal (Sp) i Gulen kommune og fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fylke blir positivt mottatt.

– SkiGAs planer er svært spennende fordi det gir nye arbeidsplasser og lokal verdiskaping, sier Oppedal og Askeland.

Store ringvirkninger lokalt

Grønn ammoniakk passer svært godt med Norges planer om å utvikle 30 GW havvind innen 2040. Ammoniakken vil i praksis fungerer som et batteri for havvind når det blåser mye og det ikke er så mye etterspørsel i kraftnettet ellers.

– Dette er et banebrytende grønt industriprosjekt som vi gleder oss stort over å være med på. Jeg tror prosjektet vil få store ringvirkninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier daglig leder Lars Hellandsjø i Skipavika Næringspark AS, som eier SkiGA sammen med Fuella AS, et Bergen-basert teknologiselskap.

Det er teknologileverandøren Casale som skal bygge fabrikken. De har 100 års erfaring med ammoniakk.

– Vi er stolte over å ha bli valg som leverandør til dette viktige prosjektet. På denne måten kan vi spille en aktiv rolle i å skape en grønnere fremtid som kommende generasjoner fortjener, sier CEO Federico Zardi i Casale.