Aktuelt

Grei start på byggevareåret

Det innenlandske salget av byggevarer fra industrien i januar 2021 gikk ned med 4,1 % sammenlignet med januar 2020, sier Jøns Sjøgren, adm. direktør i Byggevareindustriens Forening.

Det har dermed vært en grei start på salgsåret når vi hensyntar at det var 2 færre salgsdager i 2021 enn i 2020, fortsetter han.

Betongbaserte byggevarer hadde en nedgang på 9,3 %, trebaserte produkter en oppgang på 2,4 %, mens øvrige byggevarer hadde en nedgang på 5,1 %.

Der 2020 ble et bra år, tross Covid-19, ser vi at 2021 byr på ny usikkerhet. Stengte grenser over lengre tid får store konsekvenser, spesielt for de bedriftene som er avhengig av svenske pendlere, sier Sjøgren.

Norsk byggevareindustri er avhengig av at både byggeplassene og grensene er åpne, avslutter han.

Se statistikken her