Produktnyheter

Godkjenning til Optimera for kompakte takelementer i tre

Bildet: Sintef Certification har gitt Optimera teknisk godkjenning for kompakt, flatt tak med fall og isolasjon innebygd i gitter-bærekonstruksjon av tre.

Optimera Byggsystemer har fått teknisk godkjenning fra Sintef Certification for kompakte, bærende takelementer i tre med innebygd isolasjon.

Nyheten gir muligheter for økt innendørs romhøyde og tette, flate tak med fall fra øyeblikket kompaktelementene er montert.

Optimera Byggsystemer bidrar til effektivisering av byggeprosesser. Sintef Teknisk Godkjenning (TG nr. 20510) slår fast at selskapet har håndtert flere utfordrende problemstillinger i én enkelt løsning.

For det ene setter lovgivning og reguleringsplaner høydebegrensninger. I stedet for å legge 30 cm isolasjon oppå bærekonstruksjoner, legges isolasjonen inn i konstruksjonen av gitterbjelker i tre. Slik vinner kompaktelementene 30 cm høyde som kan fordeles inne i etasjene.

For det andre vil de flate kompaktelementene med fall være tette etter montering og for det tredje elimineres behovet for isolasjonsarbeid på byggeplassen. Taktekker kan i stedet gå rett i gang og fullføre tekkingen samme dag elementene blir montert.

– Flate tak er populært og her har vi et forsprang i markedet med et kompaktelement som vi har store forventninger til, sier direktør Ståle I. Sagstuen i Optimera Byggsystemer i en pressemelding.

I fabrikkene til Optimera Byggsystemer kontrolleres fukten. Den tekniske godkjenningen inkluderer Isola AirGuard Smart2 fuktadaptiv dampsperre som stenger og åpner dynamisk. Sensorer har målt synkende fuktverdier i pilothuset som Norgeshus 3 Bygg Mester har satt opp på Jessheim.

– Løsningen med den smarte dampsperren fra Isola gjør det mulig med innbygging av et organisk materiale som tre uten etablering av forhold som gir grobunn for sopp og råte. Det er et stort gjennombrudd å få dette på plass i våre kompakte tak-elementer, sier teknisk sjef Stein Frode Jakobsen i Optimera.

– Vi har jobbet for dette i mange år. Det er nok noen lærebøker som må redigeres på grunnlag av denne lille revolusjonen, sier forsknings- og utviklingssjef Jørgen Young i Isola.

Teknisk sjef Snorre Bjørkum i Norgeshus legger til: – Med foreliggende teknisk godkjenning får våre arkitekter og prosjekterende nødvendig trygghet for å spesifisere løsningen i nye prosjekter.

Bruk av kompaktelementene gir tilsvarende eler lavere byggehøyde som man oppnår med stålplatetak. Elementene kommer med trekkerør for alle gjennomføringer. De er også klargjort for montering av takrenner og nedløp.