Aktuelt

Go for Trekanten

Illustrasjon: Lund+Slaatto Arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: Tirsdag 13. september vedtok kommunestyret i Asker den nye reguleringsplanen for Trekanten og Asker sentrum.

Av Bjørn Laberg

Vedtaket betyr at Citycon har fått godkjent planene om utvikling av hotell, kontorer, møteplasser og serveringssteder på Trekanten.

Citycon har over flere år jobbet med å utviklingsplanene for Trekanten og Asker sentrum. Målet er å styrke sentrumsmiljøet i Asker ved blant annet å tilrettelegge for inviterende fasader og flere møteplasser. Siden førstegangsbehandlingen av reguleringsplanen i juni 2021 har det vær tett og konstruktiv dialog mellom Citycon, Asker kommune og naboene.

Rådhustorget sentral del av plangrepet

– Dette er en fantastisk dag for alle som er glad i Trekanten og Asker sentrum. I godt samarbeid med Asker kommune og naboene til Trekanten, har vi nå en godkjent plan som skal gjøre Trekanten og Asker sentrum enda hyggeligere. Vi skal styrke utvalget av spisesteder, utvikle helsetilbudet og etablere kontorarbeidsplasser og hotell, sier Dag Helge Setekleiv, utviklingsdirektør i Citycon.

Trekanten skal åpnes opp mot omgivelsene med mer inviterende fasader. Man skal også etablere nye utvendige torg og passasjer slik at man sikrer et levende sentrum. Trekanten skal blir mer integrert med kulturhuset, innbyggertorget og biblioteket som alle er viktige tjenester i Asker i dag. Rådhustorget er en sentral del av plangrepet for å skape en ramme for bebyggelsen og kulturaksen, og det gir også byggene en anledning til vise seg frem i bysituasjonen. Hotellet trer tydelig frem og det nye kontorbygget får en representativ plass i tilknytning til hovedinngangen på hotellet. Det eksisterende kontorbygget (kommunens administrasjon) vil også knyttes sammen med Rådhuset. Det skapes videre en visuell kontakt mellom oppe og nede, mellom byen og Rådhustorget.

Skal være et forbildeprosjekt

Asker sentrum er preget av tegl, både i ny og gammel bebyggelse. Å spille videre på dette fremstår veldig naturlig og er en opplagt mulighet for å videreutvikle den helhetlige bykjernen. Det legges opp til å benytte tegl og tre som fasademateriale og massivtre i konstruksjoner. Det skal oppleves som attraktivt å bevege seg langs fasadene, og man skal føle de er imøtekommende og attraktive. En variasjon mellom tette teglvegger og åpne glasspartier bidrar til denne artikulasjonen, både sosialt og kommersielt.

– Nå tar vi med oss kommunestyrevedtaket inn i de neste fasene i prosjektet og skal planlegge detaljene sammen med kommunen og andre samarbeidspartnere. Miljøambisjonene våre for Trekanten er klare. Trekanten skal være et forbildeprosjekt når det gjelder bærekraft, sier Setekleiv.

Sommeren 2021 ble det kjent at Citycon og Futurebuilt har inngått en intensjonsavtale med mål om å gjøre Trekanten til et forbildeprosjekt innen bærekraft. FutureBuilt er et samarbeid mellom seks kommuner i Oslo-regionen, deriblant Asker kommune. Visjonen er å utvikle klimanøytrale og attraktive steder.

Tiltakshaver: Citycon Trekanten Eiendom AS

Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS

RI Beskrivelse: COWI AS

Bildene: Citycon har over flere år jobbet med å utviklingsplanene for Trekanten og Asker sentrum. Målet er å styrke sentrumsmiljøet i Asker ved blant annet å tilrettelegge for inviterende fasader og flere møteplasser. Illustrasjon: Lund+Slaatto Arkitekter

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.