Aktuelt

Gleder seg over god strømproduksjon

Bildet: – For oss har solceller på taket vært en god investering. Vi bruker strømmen fra solcellene til å dusje om morgenen, vaske klær og lade elbilen. Den strømmen jeg ikke selv klarer å bruke selges ut på nettet, sier seniorrådgiver og ansvarlig for solenergi i Multiconsult, Bjørn Thorud

For ett år siden monterte seniorrådgiver og ansvarlig for solenergi i Multiconsult, Bjørn Thorud, solceller på tak i sitt energipositive hus. På de kaldeste vinterdagene i januar og februar i år oppnådde han en daglig strømproduksjon på ca. 20-30 kilowattimer (kWh).

Av Trond Schieldrop

– Solceller gir god strømproduksjon selv på de kaldeste vinterdagene i året når taket ikke er dekket med mye snø, understreker han.

Thoruds energipositive hus produserer faktisk mer strøm enn familien på fem klarer å forbruke i løpet av ett år.
– For oss har solceller på taket vært en god investering. Vi bruker strømmen fra solcellene til å dusje om morgenen, vaske klær og lade elbilen. Den strømmen jeg ikke selv klarer å bruke selges ut på nettet. Vi bruker mest strøm på dagen når vi er våkne, noe som passer godt med produksjonen fra solcellene. Særlig nå som vi sitter på hjemmekontor.

Fasader produserer mer strøm
Nå viser målinger fra et kombinert solcelleanlegg på fasade og tak hos ASKO Hedmark at matvaredistributøren oppnådde rekord i energiproduksjon i januar og februar i år. – Fasaden hos dem gir mer energi per kvadratmeter enn solcellepaneler montert på tak, sier daglig leder Thor Christian Tuv hos solcelleleverandøren Fusen AS.

– I grafen ser man tydelig hvordan dette fordeler seg over hver måned i 2020. Månedlig energiproduksjon per m2 er mye høyere for fasade i det kalde vinterhalvåret, sier Tuv.

Rekordhøye strømpriser
2021 startet med rekordhøye strømpriser. På det meste var de oppe i 3 kroner per kWt. Samtidig som strømprisene var høye, oppnådde ASKO Hedmark rekordhøy strømproduksjon fra fasaden.
– Sammenlikner vi januar og februar fra 2018 til 2021, var årets produksjon 23 prosent høyere enn gjennomsnittet og 46 prosent høyere enn 2018, sier Tuv. Han viser til at produksjonen per m2 fasade er 124 prosent bedre enn soltak i vintermånedene.

Sterk vekst i integrerte solceller
Thorud har jobbet med solteknologi i over 12 år og har prosjektert flere fasadeprosjekter i næringsbygg.
– Fasadeanlegg fungerer best med lav sol slik tilfellet er i Norge om vinteren. Solstrålene treffer panelene vertikalt og i kombinasjon med lave temperaturer og mye refleksjon fra snø, øker produksjon betydelig. Vi forventer en sterk vekst i integrerte solceller. Årsaken er at prisen på fasader med og uten solceller er omentrent like, særlig hvis vi sammenligner med mange av de vedlikeholdsfrie materialene som brukes i dag. Når solcelleanlegg skal prosjekteres og monteres må man ta hensyn til byggetekniske krav. Det innebærer at forskriftene for glass i fasader må oppfylles.

Stort ubrukt potensial
En samlet norsk solkraftbransje la i desember 2020 fram et eget veikart for solkraft fram mot 2030.
– Veikartet viser at dersom vi hadde lagt solkraftanlegg på fasader og tak som allerede er bygget i Norge, kunne vi forsyne norske husholdninger med 30 TWh med strøm, sier daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.
Beregningen er basert på utbygging både på næringsbygg og private bygg.
– Dette sier noe om kapasiteten vi har liggende rett foran oss. Nivået er på linje med NVEs forventede strømforbruk i private husholdninger i Norge i 2030, som er på 39TWh, sier Berentsen.

Formidabel vekst
De ekstremt kalde vinterdagene i januar og februar i år har ført til rekordhøye strømpriser. – Med riktig utnyttelse av solkraft kan forbrukere redusere effekttoppene når termometeret kryper ned mot 20 minus, sier adm. direktør Ove Guttormsen i Nelfo.
– Solstrøm har hatt en formidabel vekst de senere årene både nasjonalt og globalt. Prognoser tyder på at denne utviklingen vil fortsette de neste tiårene. Det grønne skiftet gjør at investeringer flyttes fra fossile til fornybare energikilder. Dette er et marked hvor elektrobransjen kan oppnå stordriftsfordeler, påpeker han.

Utbredt misforståelse
Thorud mener solkraft kommer til å bli mer attraktivt etter hvert som Norge elektrifiseres.
– Tar vi i bruk egne hustak til å produsere strøm trenger vi ikke å legge beslag på ny natur og kan redusere store investeringer og oppgraderinger av strømnettet. Jeg tror det blir utenkelig å sette opp et bygg uten solceller i fremtiden, sier Thorud.
Han mener det er en utbredt misforståelse at det er for lite sol i Norge til at solkraft vil lønne seg.

– Mengden solinnstrålingen er egentlig irrelevant. Det er forholdet mellom installasjonskostnader og strømpris som har betydning for lønnsomheten. Når installasjonskostnadene synker nok blir solceller lønnsomt i Norge til tross for lave strømpriser og mindre sol. Skal vi klare å erstatte fossil energi med fornybar energi, må vi integrere solenergi med både vind- og vannkraft slik at vi klarer å omstille oss til lavslippsamfunnet, avslutter han.