Aktuelt

Gjør CEEQUAL lettere tilgjengelig i Norge

Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier har gått sammen med Grønn Byggallianse for å gjøre verktøyet CEEQUAL lettere tilgjengelig for det norske markedet. SINTEF, som leder bransjenettverket Grønn anleggsektor, vil ta aktiv del i prosjektet. Norconsult vil være oppdrags- og prosessleder i arbeidet, på vegne av Grønn Byggallianse.

CEEQUAL (The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheeme) er et verktøy som brukes til å fremme bærekraftig utvikling og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter. Verktøyet gir mulighet til å sammenligne måloppnåelse innen bærekraft og kvalitet i prosjektene for å stimulere til kontinuerlig forbedring.

Mer bærekraft i anleggssektoren
CEEQUAL eies av det britiske forskningsinstituttet Building Research Establishment (BRE). Grønn Byggallianse koordinerer og fremmer det gode arbeidet som pågår med CEEQUAL i Norge, informerer om CEEQUAL og vil bistå BRE med å arrangere kurs i Norge.

– Det er et spennende system, og et nyttig verktøy for å gjennomføre bedre og mer bærekraftige prosjekter. CEEQUAL fremmer langsiktig tenkning og planlegging gjennom alle prosjektfaser – noe som gir mer bærekraftige løsninger. Vi gleder vi oss til å samarbeide med bransjen om å utvikle gode kurs og veiledere, sier oppdragsleder Martin Schreck i Norconsult, i en pressemelding.

Miljørådgiver Katrine Bakke ser spesielt frem til prosessen med å utarbeide en egen CEEQUAL-veileder til bruk i norske planprosesser.

– Dette er en bransjedugnad der suksessen avhenger av engasjement og oppslutning fra alle som bidrar; byggherrer, rådgivere og entreprenører, leverandører og forskningsmiljøer. Sammen må vi sørge for at CEEQUAL blir et nyttig og konkret arbeidsverktøy i anleggsprosjekter. Det er spennende å skulle bistå Grønn Byggallianse med å koordinere innspill og bidrag på tvers av bransjen, sier Bakke.

Fornøyde med verktøyet
Norconsult har allerede tatt i bruk CEEQUAL i flere prosjekter, og er godt fornøyd med hvordan verktøyet kan brukes til å fremme bærekraftige løsninger i anleggsprosjekter.

– Vår erfaring med CEEQUAL er at det er et godt verktøy for å fremme helhetlig bærekraft i anleggsprosjekter. Det blir bra å få på plass en enhetlig gjennomføring i bransjen, sier prosjektdirektør Ketil Søyland i Norconsult.

Prosjekteier Grønn Byggallianse vil formelt invitere bransjen til deltagelse i prosjektet, gjennom deres ulike fagnettverk. Det er også mulig å melde sin interesse direkte til leder for marked og kommunikasjon i Grønn Byggallianse, Anders Nohre-Walldén ([email protected]).