Aktuelt

Gir skryt til regjeringen for ny digital selskapsetablering

Bildet: Administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Mandag 13. november presenterte næringsminister Jan Christian Vestre «Digitalt selskapsetablering», som skal gjøre det enklere å starte bedrifter i Norge. SMB Norge applauderer regjeringen og Vestre for den nye tjenesten.

– Akkurat dette er noe vi SMB Norge og våre medlemmer har ønsket lenge, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Denne uken lanserte næringsminister Jan Christan Vestre tjenesten «Digital selskapsetablering» sammen med Brønnøysundregistrene og Sparebank 1 utvikling. Tjenesten «Digital selskapsetablering» er kommet på plass etter et innovativt samarbeid mellom offentlig sektor og finansnæringen – med Sparebank1 i spissen. Brukerne kan nå registrere sin bedrift enklere ved å gjøre det for eksempel i nettbanken sin eller i et regnskapsprogram.

– Bedrifts-Norge ønsker seg en enklere hverdag, og vi tror at en slik ny heldigital løsning som Venstre presenterte i dag er med på å gjøre hverdagen til bedrifter enklere. Akkurat detter er noe vi SMB Norge og våre medlemmer har ønsket og kjempet for lenge, sier administrerende direktør i SMB Norge, Jørund H. Rytman.

Videre sier Rytman at det er positivt at regjeringen innser at det finnes gode løsninger når det offentlige og private samarbeider om å løse oppgaver.

Digital tjeneste
Tidligere kunne det ta opptil 30 dager å få etablert et selskap. Gjennom et privat-offentlig samarbeid heldigitaliseres nå løsningen med tjenesten «Digital selskapsetablering». Det gjør det enklere og raskere å starte bedrift. Venstre sier at målet er at næringsdrivende kan etablere selskap på kun 24 timer.

Vestre og regjeringen sier videre at de vil redusere næringslivets kostnader når det gjelder utfylling av offentlige skjemaer med 11 milliarder kroner innen 2025. Digital selskapsetablering er et av flere tiltak.

– Norge er avhengig av alle dem som vil starte og drive sin egen bedrift. De minste bedriftene skaper mange arbeidsplasser, og nå som regjeringen gjør det enklere for nye selskaper å etableres håper vi at dette fører til at det opprettes mange små og mellomstore bedrifter i Norge, avslutter Rytman.

logo
Bjørn Laberg