Aktuelt

Fullt hus på BIM-studentseminar

Bildet: Etter to år med pandemi, slo Fagskolen Oslo på stortromma og inviterte til seminar om Bygnings Informasjons Modellering – BIM. Foto: Ingolf Sundfør

Nylig kunne Fagskolen Oslo gjenåpne sitt årlige BIM-studentseminar med rundt 200 teknologiinteresserte og pandemileie deltakere.

Av Ingolf Sundfør

Etter to år med pandemi, slo Fagskolen Oslo på stortromma og inviterte til seminar om Bygnings Informasjons Modellering – BIM. 200 studenter fra fagskoler, Oslo Met og NTNU fulgte med enten fysisk eller via streaming. I tillegg var rundt 20 bedrifter til stede på et eget fagtorg for å presentere sitt BIM-arbeid.

Bildet: Fra fagtorget, hvor rundt 20 bedrifter var til stede for å presentere sitt BIM-arbeid. Foto: Ingolf Sundfør

Kommunikasjon og bedre bygg

• Tidligere BIM-general og -filosof i Statsbygg, Diderik Haug, innledet seminaret med en kraftsalve om digitalisering som en forutsetning for bedre kommunikasjon og bedre bygg.

Bildet: Diderik Haug. Foto: Harald Selvær

• BIM og automatisering for kalkyle og beskrivelse på Fornebubanen ble presentert av Magne Ganz fra Multiconsult. Her ble det blant annet vist hvordan BIM-elementene blir knyttet til entreprenørenes mengdelisteposter.

• Jan Erik Domaas fra Norkart viste integrasjon av digitalt terreng i BIM-modeller. Hvordan bruke minst mulig tid på «eksisterende situasjon». Laserdata brukes for å skille på prosjekteringssone og visualiseringssone.

• Modellbasert prosjektstyring for ny bro over Bjørnafjorden ble vist over Teams av Elin Dalen Rasmussen fra Statens Vegvesen. Et enkelt brukergrensesnitt framheves som en suksessfaktor fra Dalen Rasmussen.

• Alexander Brage Hansen dokumenterte hvordan buildingSMART digitaliserer bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen.

• Digital Tvilling – en drøm eller dagens realitet? Dette var Tone Stilens tema. DARK Arkitekter bruker eksisterende FDVU-dokumentasjon fra byggeprosjektet i en integrert forvaltningsløsning.

Bildet: Tone Stilen. Foto: Harald Selvær

• På nytt regjeringskvartal blir prosjekteringsprosessene automatisert. Håvard Vasshaug fra Reope kunne naturlig nok ikke vise bilder fra bygge- og prosjekteringsprosessen, men forklarte hvordan framtidsrettete prosesser for automatisering løser flere problemer under prosjektering.

– Likte attituden hans

BIM-student på BIM Anlegg/Infrastruktur ved Fagskolen Oslo Ole-Gjermund Lolland var til stede på seminaret. Ole-Gjermund er grunnarbeider, forskalingssnekker, riggbas og maskinfører, altså en allsidig BIM-student, men det er ikke helt uvanlig blant BIM-studentene. Ole-Gjermund studerer på det forholdsvis nye studiet BIM for anlegg og infrastruktur.

– Noe ved BIM-studentseminaret du synes var spesielt bra?

– Diderik Haug setter skapet på plass, jeg likte attituden hans. «Du slipper ikke unna med å være feig. Nå jobber dere baklengs og holder korta tett inntil kroppen uten å samarbeide.» Morsomt at en gammel veteran fra Statsbygg er så tydelig. Flott å se alle bedriftene som var på besøk og se hvordan teknologien blir brukt. Det er jo dyr teknologi, men billig i lengden når man satser og det fungerer. AF viste for eksempel punktsky etter scanning for å sammenlikne bygget og terrenget med modellen. Man viser setninger og høydeforskjeller, og om grøfta er slik den er planlagt. 
En av foredragene var over Teams. Foredragene ble også streama ut til fagtorget slik at både studenter og representantene fra bedriftene fikk med seg foredragene, sier Ole-Gjermund Lolland.

Bildet: Ole-Gjermund Lolland. Foto: Harald Selvær

– Hva tenker du om digitalisering av bygge- og anleggsbransjen? Utfordringer, problemer, muligheter?

Utallige fordeler

– Det ligger mange hindre i det nye som kommer. Det tar kanskje litt tid å lære seg, men tida man sparer etter at man har lært seg det er enorm. Framtida forsvinner ikke, den er her nå. Det er kanskje vanskelig for de gamle traverne å miste kontrollen, det er viktig å få med dem, å få dem til å satse. Fordelene er utallige når vi begynner med BIM, mener Lolland, som kommer med et eksempel fra egen bransje:

– Hvis du ser på VA-anlegget i Norge, hvor dårlig det er kartlagt i bakken. Å få kartlagt dette nøyaktig i modell med informasjon om når de ulike elementene er lagt i bakken, vil være en stor fordel for riktig vedlikehold og hensiktsmessig drift.

Hva vil du bruke det du har lært i dag til?

– Jeg ble fascinert av AR-teknologien. Når det blir billig nok til at arbeiderne kan bruke AR, blir det helt revolusjonerende. Når du skal grave en grøft, at du kan se hele grøfta ferdig foran deg, der skal røret være, der kommer det en kabelkanal. Dette vil lette både planlegging og utførsel, avslutter Ole Gjermund Lolland, BIM-student på studieretning Anlegg/Infrastruktur ved Fagskolen Oslo.

Vi tok også en prat med Marius Veme, en tobarnsfar fra Jessheim, jobber for tiden som tømrer i Veidekke FO Oslo og studerer BIM-Konstruksjon deltid på Fagskolen Innlandet hvor han er ferdige til sommeren. 

Hvorfor delta på et BIM-studentseminar?

Første BIM-seminar

– Dette var mitt første BIM-seminar noensinne så jeg kom med et håp om faglig påfyll og ikke minst inspirasjon. Didrik Haug var veldig inspirerende å høre på. Om BIM, språk og kommunikasjon. Men jeg synes også Jan Erik Domaas, Magne Ganz og Håvard Vasshaug sine foredrag må nevnes.

– Hva tenker du om digitalisering av byggebransjen? Utfordringer, problemer, muligheter?

– Utfordringen er å få alle involverte parter til å se mulighetene med digitaliseringen og ta det i bruk i arbeidshverdagen, dette er en utfordring, men ingen uoverkommelig hindring.
Mulighetene innen BIM er enorme slik jeg ser det når det er snakk om å samle så mye informasjon på et sted. Problemet kan da bli at det samles for informasjon for informasjonens skyld. Vi må vite hvorfor vi samler og beriker modellene med den informasjonen vi gjør. Jeg skal bruke det jeg har lært i dag til å klekke ut en god problemstilling til BIM-eksamen, smiler Marius Veme til slutt.

Bildet: Marius Veme diskuterer BIM med Synne Valler fra Veidekke. Foto: Lasse Kristensen

 

Les mer om 1-årige studiet BIM-Anlegg og infrastruktur på Fagskolen Oslo:

 https://fagskolen-oslo.no/studier/informasjonsmodellering-bim/bim-tekniker-anlegg-infrastruktur

Søk på BIM hos Samordnaopptak med søknadsfrist 20. april:

https://www.samordnaopptak.no/info/

Fagskolens side om BIM:

https://fagskolen-oslo.no/nyheter/bim-faget-vokser-stor-ettersporsel-i-markedet