Aktuelt

Fortsetter planleggingen av Nye Førde sjukehus

Nye Førde sjukehus, illustrasjonsbilde (Nordic – Office of Architecture).

Norconsult og Nordic – Office of Architecture (Nordic) fortsetter planleggingen av Nye Førde sjukehus. Nylig ble et nytt psykiatribygg ferdigstilt, og nå er det klart for oppføring av nybygg somatikk med tilhørende ombygging i sykehusets hovedblokk.

Norconsult er leverandør av ingeniørfag, landskapsarkitektur og spesialfag. Nordic er underleverandør til Norconsult på arkitektfag i oppdraget.

Nybygget har ni etasjer, og et bruttoareal på om lag 13 000 kvadratmeter. Det bygges tett inntil, og delvis inn i, eksisterende hovedblokk. Bygget skal huse somatiske sykehusfunksjoner som operasjonssaler, sterilsentral, skopisentral, kvinne- og barneklinikk, sengeposter med mer.

Ved utforming av bygget har det vært søkelys på effektiv klinisk drift, og dette har resultert i et bygg som er arealeffektivt og kompakt.

– Sykehus er et prioritert markedsområde i Norconsult, og det er svært gledelig med dette oppdraget som er med på å styrke vår markedsposisjon, sier Kåre Kallmyr, avdelingsleder Sykehus og renrom i Norconsult.

Ser frem til videre samarbeid
Detaljprosjekteringen er i gang og nybygget vil etter planen stå klart i 2024.

Norconsult sine kontraktspartnere for nybygg somatikk er henholdsvis Veidekke (bygg), Skår VVS (rør), GK Inneklima (ventilasjon) og Bravida (elektro og IKT).

– Det er lagt ned mye arbeid i samhandlingsfasen det siste året, og vi ser nå frem til å fortsette det gode samarbeidet med kontraktspartnere, byggherre Helse Førde og underleverandør Nordic, sier Nils Thomas Valand, Norconsults oppdragsleder.

– Oppdraget vil bli gjennomført av et bredt sammensatt team, med ressurser lokalt fra Norconsults kontorer i Sogn og Fjordane samt andre regioner og hovedkontoret, legger han til.