Aktuelt

Fortsatt vekst i byggevarehandelen

Illustrasjonsbilde: Getty Images

– Fortsatt ligger omsetningen i privatsegmentet på høye nivåer, etter den kraftige veksten vi så gjennom pandemien, sier Aslaug Koksvik, direktør for byggevarehandel i Virke.

Byggevarehandelen fikk en sterk start på 2022. På landsbasis var det proffsegmentet som sto for hele veksten i årets første fire måneder. Proffmarkedet økte med 21,1 prosent i perioden. Det var positive vekstrater i hele landet, og disse var tosifret i alle fylker utenom Norland.

– Den sterke utviklingen i proffmarkedet må fortsatt tilskrives den unormale økningen i prisene på byggevarer i forhold til samme periode i fjor, sier Aslaug Koksvik.

Prisoppgangen på byggevarer gjennom fjoråret og inn i 2022 skyldes en kombinasjon av sterk etterspørsel og en rekke forstyrrelser i de globale markedene, knyttet til blant annet pandemien og nå krigen i Ukraina.

– Flere byggevarekjeder forhåndsvarslet prisøkninger fra 1. april i år, hvilket trolig også bidro til økt omsetning i forkant av dette, sier Koksvik.

Privatmarkedet falt med 0,2 prosent på landsbasis i 1. tertial sammenlignet med 1. tertial i 2021.
Forbrukermarkedet vokste kraftig i Oslo og Viken, hvilket må sees i sammenheng med lave omsetningsnivåer på samme tid i fjor, som følge av lokale smittevernstiltak. I resten av landet falt privatomsetningen, med unntak av i Møre og Romsdal.