Infrastruktur

Første spadetak på Gartnerløkka- det var elektrisk

Fra venstre: Erling André Flo, byggeleder for infrastruktur i prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Statens vegvesen, Guttorm Andreas Høigilt, daglig leder, Øyvind Viksnes, byggeleder og Asbjørn Linde, maskinfører, alle tre i Holbæk Anlegg AS med hovedkontor i Vennesla. Helt til høyre i bildet, Nils Ragnar Tvedt i Statens vegvesen, prosjektleder for E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen. Her står de alle foran den 10-tonns elektriske gravemaskinen. Foto: Statens vegvesen/Samir Kolukcija

Mandag ble det markert oppstart av «Entreprise 1» på prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand. Og det ble gjort med en elektrisk gravemaskin.

Det første spadetaket var egentlig et skuffetak som ble satt med en 10-tonns gravemaskin i et bygg som måtte rives. Dette markerer oppstarten på arbeidene på hele prosjektet, selv om det riktignok er kun den første delentreprisen som er i gang nå. «Entreprise 2» som innebærer den største delen av arbeidene skal starte rundt årsskiftet 2021/2022, etter at den første entreprisen er ferdig.

Kontrakten for den første entreprisen ble inngått med lokal entreprenør Holbæk Anlegg AS tidligere i år.

– Vi er veldig fornøyde med å være i gang med arbeidet på ordentlig nå, sier byggeleder Erling Andre Flo.

Og så er vi naturligvis spente på gjennomføringen av et fossilfritt anlegg, for dette har ikke vi heller vært med på tidligere, legger Flo til.

Fossilfritt anlegg
Entreprisen er å regne som fossilfri, det vil si at maskiner enten går på elektrisitet eller biodiesel.

Gartnerløkka-Kolsdalen er med i en pilot for fossilfrie anlegg, sammen med tre andre prosjekter i Statens vegvesen.

– I kontraktene ønsker Statens vegvesen å stille krav til bruk av fossilfritt drivstoff der det er mulig, og stimulere til så stor andel som mulig. En god klimavennlig anleggsgjennomføring blir også vurdert ved tildeling av kontraktene, sier Nils Ragnar Tvedt, prosjektleder.

Godt samarbeid
Statens vegvesen, som byggherre,  gjennomførte sammen med entreprenøren Holbæk Anlegg AS et samhandlingsmøte tidligere denne måneden. Der ble det som følge av godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør lagt en solid plan for hvordan jobben skal utføres på en best mulig måte.

Entreprisen innebærer omlegging av rør og ledninger, overvannsledning og trekkerør for fiber og strøm. Dette skal gjøres i området rundt Havnegata og skal ikke påvirke dagens trafikksystem nevneverdig.

Ferdigstillelsesfristen for «Entreprise 1» er satt til 15. desember  2021.