Nyheter

Flere fordeler med e-læring nå

— En god drifter bruker dødtid til å være proaktiv, sier Sasan Chegini, driftssjef for Storebrand Eiendom i Coor Service Management AS.

Når færre leietakere bruker byggene under pandemien kan det frigjøre tid for driftsteknikerne. Avinor og Coor er blant virksomhetene som har sett fordelene med e-læring.

— Jeg prøvde først e-læringskurset Grønn Eiendomsdrift selv, og så at det kunne være et godt utgangspunkt for driftsteknikerne våre. Flere hos oss har nå brukt det som et opplæringsverktøy før eksamen i byggdrifterfaget, sier Sasan Chegini i en pressemelding, driftssjef for Storebrand Eiendom i Coor Service Management AS.

I opplæringspakken Grønn Eiendomsdrift lærer du om sentrale løsninger for å redusere miljøbelastningen ved eiendomsdrift, samtidig som du tar hensyn til brukernes behov og økonomi. Pakken består av både e-læring og fordypningskurs.

Fra flere av de nærmere 30 driftsteknikerne i Coor som har testet e-læringen så langt, har Chegini fått høre at mange opplever det som et konkret kurs, med praktiske metoder. Det har fungert godt, også for de som ikke er så glad i teori.

— En god drifter bruker dødtid til å være proaktiv, og jeg forventer at mine driftere har en egeninteresse for slik kompetanse. Når byggene er i full drift, får vi stadig telefoner og må prioritere kunden. Nå kan det være enklere å ta kurs som Grønn Eiendomsdrift utforstyrret, fordi det er færre i byggene, sier Chegini.

Imponerende treffsikkert
Også Avinor har nå et økt fokus på å la sine byggdriftere friske opp kunnskapen med e-læring. Som eier og drifter av de fleste lufthavner i Norge har Avinor AS en betydelig eiendomsmasse på over 1 million m². Denne varierer mye i type, alder, størrelse, og geografisk beliggenhet.

Avinor har nylig kjøpt tilgang til Grønn Eiendomsdrift for, i første omgang, 50 medarbeidere. Målet er å heve kompetansen til ansatte med ansvar for drift av bygninger, og deres tekniske anlegg.

— Vi vil sikre at alle har en god faglig plattform, som Grønn Eiendomsdrift, i bunn for arbeidet. Jeg er veldig fornøyd med at vi nå kan tilby våre byggdriftere tilgang til opplæring med et så proft opplegg, og med et så faglig godt nivå, sier fagansvarlig for bygningsdrift i Avinor Geir Mangen.

Han beskriver e-læringskurset som «imponerende treffsikkert ift. de driftsmessige konsekvenser som følger med økte krav til energi- og miljøeffektivitet».

Fagansvarlig for bygningsdrift i Avinor Geir Mangen.

Slik får du mest ut av e-læringen
Tilbake hos Coor har Chegini flere tips til andre som vurderer å ta e-læringen selv eller sende medarbeidere på kurs.

1. Lag en plan
Når man skal komme i gang kan det virke som man skal gjennom veldig mye. Da er det lurt med en plan. Sett gjerne av tid på stillere dager, som fredag etter lunsj, til å jobbe med e-læringen. Et mål om å ta to moduler i måneden er overkommelig for de fleste.

2. Leder må følge opp
Som leder holder det ikke å sette en frist for at alle skal være ferdige. Du må også følge opp underveis, for eksempel ved å etterspørre progresjonen hos hver enkelt på driftsmøter og holde oversikt.

3. Gjør det enkelt å logge på
I 2021 er det færrest mulig klikk som gjelder. Legg modulen til i favoritter i nettleseren og gjør det raskt og enkelt å logge inn og komme i gang.

4. Forstå hvorfor det er nyttig for deg
Hvilken nytte du har av e-læringen kommer an på hvilken erfaring du har. For en veteran kan e-læringen både gi en nyttig oppfriskning, samtidig som du dokumenterer den solide kunnskapen du sitter på. Å ha Grønn Eiendomsdrift på CV-en er et kvalitetsstempel.

For de som er ferske er e-læringen nyttig fordi den ikke bare handler om miljø, men også gir en innføring i totalbildet man må kunne som drifter. Kurset kan også være en vei inn i å jobbe mer med teknisk drift enn leietakerhenvendelser, for de som ønsker det.

Kostnadseffektiv kunnskapsheving
Geir Mangen i Avinor peker på fordeler med å satse på kunnskapsheving akkurat nå.

— En energi- og miljøeffektiv eiendomsdrift har den positive «bivirkning» at Avinor over tid vil drifte byggene mer kostnadseffektivt. Dette var også et viktig aspekt i beslutningen om å tilby våre medarbeidere tilgang til Grønn Eiendomsdrift. Driftskostnader, på alle områder, må nødvendigvis settes høyt på agendaen i et selskap som det siste året har fått redusert sine inntekter dramatisk, sier Mangen.

I tillegg er e-læring et format som passer Avinor godt uavhengig av at vi nå står i en pandemi.

— Ved en fysisk fagsamling av ansatte fra de mange, relativt beskjedne, driftsmiljøene påløper vesentlige kostnader til reise og opphold. Siden de fleste av byggdrifterne i Avinor går i ulike skift- og turnusordninger er det også svært krevende, om i det hele tatt mulig, å få samlet folk til samme tid uten at det i for stor grad påvirker driften av lufthavnene, forteller Mangen.

Hadde behov for et godt opplæringstilbud
Avinor driver som kjent primært med luftfart, og personalet ved mange av lufthavnene har i stor grad sine arbeidsoppgaver knyttet til flyside, dvs rullebane, flysikkerhet, sikring av ferdsel, brann- og redningsberedskap, brøyting, vedlikehold av banelys, osv.

De lokalt ansvarlige innen bygg- og eiendomsfagene gjør en god og dedikert jobb også med eiendomsdriften, selv om dette for mange er en arbeidsoppgave som kommer i tillegg til flere andre gjøremål, forteller Mangen.

I Avinor er det kultur for forebyggende vedlikehold og dokumentasjon av kontroller og status.

— Likevel er det viktig med kontinuerlig opplæring og kompetanseheving. Avinor har derfor jobbet med muligheten for et konserninternt opplæringstilbud innen eiendomsdrift. Vi opplevde imidlertid, som mange andre, at dette var lettere sagt enn gjort. Da vi fikk tilgang til Grønn Eiendomsdrift løste dette på en god måte vårt behov for å kunne tilby våre ansatte faglig utvikling, forteller Mangen.

Om e-læringen i Grønn Eiendomsdrift
E-læringen består av åtte moduler, som kan tas uavhengig av hverandre. De gjennomgår ulike tema, som tar opp hvordan driftere kan drifte eksisterende bygg på en måte som er bra for både brukerne av bygget, lommeboka og miljøet. De åtte modulene er tenkt gjennomført på ca. en time og er ulikt bygd opp. Noen er basert på korte filmer, mens andre er ispedd spørsmål. Du kan lese mer og bestille e-læringen her.

I tillegg holder Grønn Byggallianse fordypningskurs innenfor modulene. Neste kurs 14. april tar for seg ventilasjonssystem.

Hvem er Årets grønne driftsteam 2021?
Vet du om et driftsteam som er skikkelig gode på miljøriktig drift av bygg? Er du kanskje del av et drivende godt team selv? Nå kan du nominere til Årets grønne driftsteam 2021.