Aktuelt

Fiskekasser blir isolasjon til praktbygg

Bildet: Samisk Nasjonalteater Beaivváš, samisk videregående skole og reindriftsskole skal nå samlokaliseres i Kautokeino. Foto: Econor, Snøhetta Oslo og 70°N arkitektur

Den nye storstua i Kautokeino isoleres med resirkulert plast fra fiskekasser fra Brødr. Sunde. Produktene selges under merkenavnet Sundolitt 2ndLife.

Da Statsbygg satte krav om at minst tre av produktene til det nye storbygget i Kautokeino skulle inneholde mer enn 80% resirkulerte råvarer, ble Brødr. Sundes isolasjonsplater i resirkulert plast løsningen. Leveransen inngår i byggingen av det samiske Nasjonalteatret Beaivváš og samisk videregående skole og reindriftsskole som nå skal samlokaliseres i Kautokeino. Byggherre for prosjektet er Statsbygg og hovedentreprenør er Econor, som også er Brødr. Sunde sin kontraktspart.

Ved inngåelse av kontrakten med Econor satte Statsbygg et krav om at det skal identifiseres
minst tre produkter som inneholder mer enn 80 % resirkulerte råvarer. Konseptet Sundolitt
2ndLife™ ble dermed en del av løsningen.
– Dette er et svært spennende prosjekt hvor det stilles krav til bruk av resirkulerte råvarer
helt fra starten. Dette er noe vi vil se langt mer av fremover sier Geir Olav Hansen,
distriktssjef Nord-Norge i Brødr. Sunde.

Tilsvarer omtrent ni tonn resirkulerte fiskekasser

– Til prosjektet skal vi levere 1000 m3 Sundolitt S150 og 170 m3 Sundolitt XPS, hvorav ca ⅓ av leveransen allokeres fra Sundolitt 2ndLife . Dette tilsvarer om lag 9 tonn resirkulerte fiskekasser, forklarer Rolf Fagervoll, direktør i Brødr. Sunde
Brødr. Sunde har utviklet et konsept for å hente tilbake en større andel av brukt emballasje
og isolasjon.
– Ved å ta tilbake brukt materiell og gjenvinne det til nye produkter, bidrar vi til å styrke den
sirkulære økonomien. Produktene selges under merkenavnet Sundolitt 2ndLife, ett av flere
tiltak som inngår i vår klimastrategi Sunde Balance, sier Rolf Fagervoll.
– Kontrakten med Econor er svært viktig fordi den støtter opp om vår satsning på å tilby en
stadig større andel resirkulerte produkter. Dette er nok et eksempel på at det å tenke
bærekraftig er en premissgiver for både konkurransekraft og lønnsomhet, sier Fagervoll.

Viktigheten av å få oversikt

Kristine Kolshus, miljørådgiver i Statsbygg, forteller om deres fokus som byggherre på å få oversikt over produkter med høy grad av resirkulerte materialer. På den måten kan Statsbygg utarbeide gode krav i byggekontrakter som stimulerer til et økt marked for denne typen produkter og således bidra positivt til en sirkulær økonomi.
– Gjennom å tilgjengeliggjøre og samtidig tørre å sette krav til våre entreprenører, bidrar vi til
å skape et bedre og større marked for produkter i resirkulerte materialer, sier Kristine Kolshus, miljørådgiver i Statsbygg
Innkjøpsleder i Econor, Raymond Isaksen sier at det for de har vært viktig å velge
underleverandører som kan dokumentere resirkulert innhold i form av EPD-er eller ulike
sertifiseringer.
– Hos Brødr. Sunde var det lett å få tilgang til relevant informasjon om hvilke produkter som
er produsert i resirkulert plast, samt dokumentasjon på faktisk andel av resirkulert innhold i
produktene, sier Isaksen

Om Brødr. Sunde:

-Sunde Group er aktøren som i sin tid la grunnlaget for en hel bransje gjennom å utvikle EPS-teknologien, prosessen hvor man omdanner polystyren til Isopor. Under merkenavnene Sundolitt og Sunpack tilbyr bedriften løsninger til bygg- og anleggsindustrien, samt emballasjeløsninger til fisk og matindustrien.
Bedriften startet i Ålesund i 1917, og er i dag et internasjonalt industrikonsern med virksomhet på et tyvetalls lokasjoner spredt over 6 land i Europa. Sunde Group omsetter årlig for ca NOK 3 milliarder.