Nyheter

Fem firmaer vil bygge A-blokken

HISTORIE Sammen vil de tre frontbygningene A-blokken, H-blokken og G-blokken skape en historisk kontinuitet i det nye regjeringskvartalet.

Statsbygg har prekvalifisert fem firmaer i konkurransen om å bygge A-blokken i det nye regjeringskvartalet.

De fem prekvalifiserte er AF-gruppen, Betonmast, Hent, Skanska og Veidekke. De får nå muligheten til å levere tilbud på A-blokken. Statsbygg regner med å avslutte konkurransen og skrive kontrakt med en av entreprenørene i løpet av våren.

A-blokken er et nybygg som er planlagt å ha 11 etasjer og 17.300 kvadratmeter over bakken. Sammen med H-blokken og G-blokken vil A-blokken fremstå som en distinkt frontbygning i det nye regjeringskvartalet.

De tre bygningene representerer en historisk kontinuitet. G-blokken fra 1906 står for et ferskt Norge etter unionsoppløsningen, H-blokken fra 1959 er en del av gjenoppbygging etter krigen og den kommende A-blokken (2025) representerer det moderne Norge.

A-blokken er beskåret for å gi siktlinjer inn i parken, som skal etableres i regjeringskvartalet. Beskjæringen gir også gode sol- og vindforhold, samt en særegen profil.

BESKJÆRING A-blokkens særegne profil sørger for siktlinjer inn i den kommende parken, og gode sol- og vindforhold. 

Hovedinngang
En av regjeringskvartalets to hovedinnganger vil ligge i A-blokken tilknyttet et flott og høyreist atrium. I tillegg til kontorlokaler vil bygget blant annet også inneholde en publikumskafé, presse- og konferansesenter, et auditorium og representative arealer. 

A-blokk-kontrakten skal gjennomføres i samspill mellom den valgte entreprenøren, Statsbygg som byggherre og prosjekterende arkitekter og ingeniører. I det ligger det at entreprenøren kontraheres før prosjektet er ferdig detaljutviklet, og at de tar del i utviklingen og planleggingen av prosjektet som de andre involverte. 

Statsbygg har tidligere skrevet kontrakt med Skanska for rehabiliteringen av H-blokken, med Veidekke for bygging av kjelleren og med Hent for å bygge D-blokken.