Aktuelt

Fem fikk rammeavtale med Omsorgsbygg

Akersbakken barnehage. Foto: Sverre Jarild

Omsorgsbygg har inngått rammeavtale for bygningsmessige håndverkertjenester. De fem valgte leverandørene er Haandverkerne AS, NP Bygg AS, Corigo AS, Håndverkeriet AS og Thorendahl AS.

Rammeavtalen skal dekke nødvendige bygningsmessige fag for gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter og mindre rehabiliteringsoppdrag i regi av Eiendomsavdelingen, forteller adm.dir. i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler i en pressemelding. 

Porteføljeinndelingen er som følger:

1. Haandverkerne AS – Barnehage del 1 (team bhg sør øst + team bhg øst + team bhg nord)

2. NP Bygg AS – Barnehage del 2 (team bhg sentrum + team bhg sør + team bhg vest)

3. Corigo AS – Omsorgsboliger/fritidsklubber

4. Håndverkeriet AS – Sykehjem

5. Thorendahl AS – Kultur- og etatsbygg, beredskapsbygg og private utleiebygg (team innleie og næring + team kultur og beredskap + team barnevern og velferd)

Rammeavtalen har en varighet på 4 år og et omfang inntil 500 MNOK ekskl.mva.

Rammeavtalen overføres til Oslobygg etter omorganisering i september 2021 og Oslobygg blir ny oppdragsgiver. Avtalen vil i hovedsak overføres uten innholdsmessige endringer til det nye foretaket, med virkeområde innenfor de bygg og anlegg som ikke vesentlig skiller seg fra den bygningsmasse som tilligger Omsorgsbygg Oslo KF i dag.