Aktuelt

FAS skal fundamentere ny bybro

Bildet: Planlagt oppstart prosjekt ny bybro i Drammen er august 2022, med ferdigstillelse av hele prosjektet høsten 2025. Arbeidet vil bli utført i flere trinn fra lekter og fra land

Fundamentering (FAS), et datterselskap i AF Gruppen, får ansvaret for fundamenteringsarbeidene på den nye bybroa i Drammen.

Den nye broa skal erstatte dagens bro mellom Bragernes torg og Strømsø torg. Prosjektet omfatter spunting, ramming av stålpeler og boring av stålkjernepeler.

Planlagt oppstart er august 2022 med ferdigstillelse av hele prosjektet høsten 2025. Arbeidet vil bli utført i flere trinn fra lekter og fra land.

– Dette er en annerkjennelse av FAS sin kompetanse innen peling, spunting, boring og forankring. Vi ser frem til å samarbeide med PNC Norge for å bygge det som skal bli et fornyet krysspunkt over Drammenselva, sier Tormod Solberg, konserndirektør i AF Gruppen.