Nytt om navn

Etablerer nettverksgrupper

For Stavanger Knut Prestvik, for Bergen Nancy Jøssang og for Trondheim Siri Merethe Rønning

Senter for eiendomsfag utvider sin regionale tilstedeværelse i Stavanger, Bergen og Trondheim fra høsten 2021, ved å etablere nettverksgrupper for eiendomsutviklere – med dedikerte fasilitatorer.

Hver av de tre nettverksgruppene ledes av kyndige fasilitatorer, som kjenner de regionale eiendomsmarkedene inngående. Disse er:

For Stavanger: Knut Prestvik
Knut Prestvik er en meget anerkjent eiendomsadvokat, og har i over 20 år jobbet med eiendom i Stavangerregionen. Prestvik har vært involvert som advokat i en rekke store utbyggingsprosjekter i Stavanger, og i tillegg til eiendomsutvikling jobber Knut med strukturering av eiendomsprosjekter, transaksjoner og strategisk rådgivning til andre virksomheter utenfor den rene eiendomsbransjen. Fra 2014-2016 var Prestvik konsernsjef for Masiv AS, som driver innen eiendomsutvikling og som totalentreprenør. Han har også hatt en rekke styreverv i eiendomsrelatert virksomhet (p.t. blant annet i Møllekvartalet og Ålgård Sentrum Eiendom). Han har også betydelig styreerfaring fra andre virksomheter, som blant annet Sabi Sushi, Superwash, Alu Rehab og Kverneland Bil.

For Bergen: Nancy Jøssang
Nancy Jøssang er adm. direktør og partner i Opus. Utdannet arkitekt, med 20 års erfaring fra byutviklingsfeltet. Hun har et bankende hjerte for bærekraftig, samfunnstilpasset og lønnsom by- og stedsutvikling. Nancy jobber særlig med risikoanalyser ved erverv, konsept-/ strategisk utvikling og prosjektstyring. Ofte bistår hun i og leder store transformasjons- og plansaker med høy kompleksitet, hvor det kreves et tett samspill mellom et bredt spekter av aktører og fagfelt. Hennes styrke er strategisk planlegging, organisering og oppbygging av de tverrfaglige team som er nødvendig for godt samspill i multidisiplinære interaktive planprosesser som involverer spesialister, klienter og innsigelsesmyndigheter. Hennes ansvar og gode leveranser er betydelig innenfor marked- og samfunnskontakt.

For Trondheim: Siri Merethe Rønning
Siri Merethe Rønning startet 1. mai 2021 som senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig i Trondheim. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Hakon Gruppen, Steen & Strøm, Basale og Trondheim Havn. Hun har de siste årene drevet egen advokatpraksis. Hun har flere styrelederverv, blant annet i Aberdeen Standard Norway Balanced Property Fund, Trondheim Spektrum m.fl. Siri har bred arbeidserfaring innen fast eiendom, både innen transaksjon, forvaltning og utvikling av eiendom samt problemstillinger innen selskaps- og prosjektledelse. Hun er videre en erfaren foredragsholder, og underviser også ved NTNU Handelshøyskolen. Hun har et bredt kontaktnett både lokalt og nasjonalt.