Aktuelle prosjekter

Etablerer Camp Akkasæter for Forsvaret i Troms

Målselv Maskin har fått oppdraget med opparbeidelse av flater og infrastruktur til vel 49 millioner kroner. ved nye Camp Akkasæter. Foto: Forsvarsbygg

En ny camp kommer i Blåtind skytefelt i Målselv. Om kort tid er det klart for bygging. Antall personer i campen vil variere etter øvelsesprogrammet til Forsvaret. Forsvarsbygg koordinerer behovene for Forsvaret under alliert øving og trening. Vel 20 000 m2 er klargjort for etablering av campen.

Regjeringen vedtok å bevilge vel 417 millioner kroner til Forsvarsbygg for å etablere Camp Akkasæter i 2022. I statsbudsjett for 2024 er det foreslått 240 millioner kroner for fullføring av oppdraget og ferdigstille camp Akkasæter.

Den nye campen styrker øvingskapasiteten

– Med bedre fasiliteter i Blåtind skytefelt vil tilgjengeligheten og kapasiteten i forsvarssektorens totale skyte- og øvingsfelt i Indre Troms økes. Det gjelder for både for nasjonale og allierte styrker, sier Jørn Myrlund, prosjektsjef i Forsvarsbygg.

Alliert trening og øving foregår året rundt. Forsvarsbygg skal være en god vert for alle som har behov for camper i Norge. 

Forsvarsbygg har inngått avtaler med flere entreprenører:

  • Målselv Maskin for opparbeidelse av flater og infrastruktur til vel 49 millioner kroner.
  • Peab Bjørn Bygg skal bygge et teknisk bygg til 44 millioner kroner.
  • Skanska Husfabrikken AS skal oppføre to forlegningsbygg til en verdi av 109,5 millioner kroner.

Dette kommer i Akkasæter, og campen skal stå ferdig i løpet av 2025: 

  • Etablering av tre forlegningsbygg, sanitærtelt og forlegningstelt med kapasitet for 1200 personer.
  • Et kjøkken-/messebygg med velferdsdel, samt utstyr- og lagerbygg.
  • Parkeringsarealer, infrastruktur, teknisk bygg, høydebasseng og et renseanlegg.
  • Teltflater for åtte forlegningstelt, sanitærtelt, kjøkken-/messetelt og lagertelt for vinterens øvelse.
  • Verkstedbygg
  • Fuelanlegg
logo
Bjørn Laberg