Infrastruktur

Enova avvikler støtten til infrastruktur for offentlige transporttjenester

Enova avvikler støtten til infrastruktur for kommunale- og fylkeskommunale transporttjenester. Årsaken er at batterielektrifisering har etablert seg som en god løsning for null- og lavutslipp offentlige transporttjenester (Foto: Enova)

Enova avvikler støtten til infrastruktur for kommunale- og fylkeskommunale transporttjenester. Årsaken er at batterielektrifisering er introdusert og har etablert seg som en egnet løsning for null- og lavutslipp offentlige transporttjenester. 

– Enovas rolle er å bidra til å drive markedet i retning av lavutslippssamfunnet. Vi har ei ambisiøs satsing på tidlig markedsintroduksjon av nullutslippsløsninger med et rekordhøyt budsjett innen transport. Innenfor offentlige transporttjenester ser vi at batterielektrifisering har etablert seg som en egnet løsning for null- og lavutslipp både til lands og maritimt. Vi endrer derfor innsatsen innenfor dette segmentet og retter fokus i større grad mot videre teknologiutvikling, sier Gunnel Fottland, markedssjef for transport i Enova.

Over en milliard støttekroner til infrastruktur
Programmet Infrastruktur for kommunale og fylkeskommunale transporttjenester ble opprettet i 2016. Formålet var å bidra til utbygging av infrastruktur som skulle gjøre det mulig for det offentlige å etterspørre lav- og nullutslippstransporttjenester i sine anbud. Enova har til nå støttet fylkeskommuner og transportselskap eid av fylkeskommunene med 1195 MNOK til infrastruktur for ferger, passasjerbåter og busser.

Kommersielle aktører står klare
Denne støtten har gitt endringer i markedet. Enova ser blant annet en fremvekst av kommersielle aktører som nå ønsker å levere ladetjenester til fylkeskommunene.

-En slik utvikling er svært gledelig. Og med disse aktørene på banen, kan vårt program være til hinder for en videre markedsdrevet utbygging av ladetjenester for fylkeskommunale transporttjenester, sier Fottland.

Videre mener Enova at programmet har nådd sitt opprinnelige formål gjennom å bidra til den maritime batteriverdikjeden og demonstrere batterielektriske løsninger for buss og fartøy i drift. Dette har gitt betydelige markedsopptak av elektriske løsninger innenfor segmentene ferge og buss som programmet i hovedsak har rettet seg mot. Ferger har det høyeste markedsopptaket av batterielektriske løsninger blant fartøysegmentene med rundt 40%, mens nullutslippsbusser utgjorde i 2020 rundt en tredel av nyregistrerte klasse I busser. Markedsopptaket for batterielektriske løsninger blant passasjerbåter er noe lavere, og for de mest krevende sambandene med lange distanser og høy fart vil det fortsatt være aktuelt å støtte senfase teknologiutvikling.

Som en tredje faktor mener Enova at det offentlige nå kan drive denne utviklingen videre gjennom kriterier for lav- og nullutslipp i offentlige anskaffelser.

Batterielektrisk har fått fotfeste
Støtte til infrastruktur for offentlige transporttjenester avvikles til fordel for videre satsing på fartøy- og kjøretøytyper hvor andelen elektriske løsninger er lavere og behovet for videre teknologiutvikling innen alle segmenter. Transportsektoren vil fortsatt være et viktig satsingsområde for Enova, både maritimt og til lands.

-Vi har en rekordstor satsing på land- og sjøtransport i 2021., Allerede i juni har vi støttet flere fartøy og kjøretøy enn i hele 2020, sier Fottland og fortsetter: – I sum gir dette et bilde av en sektor hvor batterielektrisk fremdrift har fått fotfeste både til lands og til vanns. Markedsopptaket av elektriske løsninger innenfor buss og ferge har økt betraktelig, og ladeteknologien er mer moden med hensyn til både ytelse og tilgjengelighet.

Programmet avvikles 1.oktober 2021 kl. 12:00. Det vil være mulig å søke støtte innenfor programmet frem til det tidspunktet.