Anlegg

– Engasjementet og optimismen imponerer meg

Bildet: Odd Borgestrand er forfatter av MEFs jubileumsbok «Vi som bygger landet».

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) feirer 75 år i år. I den forbindelse utgis nå jubileumsboka «Vi som bygger landet», skrevet av Odd Borgestrand. Et oppdrag som har satt spor hos den garvede journalisten.

– Jeg er svært takknemlig for å ha fått dette spennende bokoppdraget. Det å kunne dra ut til de mange MEF-bedriftene, komme tett innpå bedriftsledere og ansatte i disse små og store medlemsbedriftene, har gjort dypt inntrykk på meg, sier Borgestrand til Byggfakta.

– God geografisk spredning

MEF har i dag imponerende 2354 medlemsbedrifter rundt om i landet. Den 400-siders jubileumsboka tar utgangspunkt i de ulike MEF-regionene, samtidig som forfatteren gir historiske tilbakeblikk og oppsummeringer i «tiårs-bolker» av 75-års jubilantens virke.

– Jeg har underveis i dette prosjektet besøkt alle MEF-regionene, og snakket med samtlige regionssjefer og fagsjefer. Det har vært viktig å ha en god geografisk spredning, og variasjon i størrelsen på bedriftene jeg har skrevet om i boka. De ulike spesialavdelingene har dessuten fått behørig omtale her, sier han.

Tilbakeblikk og tidsbilde

– Likevel føler jeg at jeg bare har «pirket litt» i overflaten på all den spennende historikken 75 år med MEF representerer, sier Borgestrand beskjedent.

– Det er mye som jeg føler hadde fortjent grundigere omtale. Dette gjelder spesielt det omfattende arbeidet i lokalavdelinger og regionstyrene. Jubileumsbøker blir jo lett litt «utdaterte». Det skjer jo tross alt noe hver dag rundt om i MEF-bedriftene. Flere av de jeg har intervjuet underveis i prosessen, har allerede byttet jobb, eller innehar nye posisjoner. Jeg er likevel alt i alt godt fornøyd med sluttresultatet, som ved siden av å kikke tilbake på 75 års MEF-historie, fra oppstarten i 1948, også er ment å gi leseren et tidsbilde av MEF anno 2023, understreker han.

Takker støttespillere

– Jeg er glad for at hovedstyret i MEF gav meg tilliten med et slikt omfattende bokprosjekt. Det er mange støttespillere å takke i den forbindelse, sier Odd, som blant annet trekker frem sparringen med advokat Erling Repstad, MEFs mangeårige juridiske rådgiver, som svært nyttig. Likeså hjelpen fra Arne L. Hanestad på Kongsvinger og Monica Kentsrud, rådgiver i MEF.

– Jubileumsbøkene, som ble utgitt i forbindelse med MEFs 40- og 50 års jubileer, har også vært til uvurderlig hjelp. Kristian Jacobsens «Femti år med anleggsmaskiner» har i tillegg vært en viktig kilde, sier Borgestrand.

– Hva sitter du igjen med som det sterkeste inntrykket fra møter med de ulike MEF-bedriftene?

– Det må være engasjementet, optimismen og stå-på viljen som jeg møtte overalt. Her snakker vi om folk som har kjempet med konjunktursvingninger, pandemi, dieselpriser, og finansministre, «you name it». Det imponerer meg virkelig, avslutter Odd Borgestrand, forfatter av MEFs jubileumsbok «Vi som bygger landet».

LES OGSÅ: Trygve og Julie er blitt gode venner

«Én ting i MEFs DNA blir aldri forandret: Våre medlemsbedrifters ukuelige vilje til å stå gjennom de største prøvelser. Enten det handler om krig i Europa, ulykker, prisfall, oljekriser, pandemier, konkurstrusler og alt annet som våre bedrifter har stått igjennom siden oppstarten i 1948. Vi har gjennom denne boken fått nedtegnet vår historie. Den dedikeres ingen enkeltperson. Den dedikeres de første medlemmene i 1948 og alle medlemmene i 2023. Vi er en del av en lang og vakker historie om oss som bygger Norge hver dag»

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF (forord i boken)

Om forfatteren:

Odd Borgestrand (f. 1954) har lang og allsidig fartstid som mediemann. Han debuterte med sin første avisartikkel i lokalavisa Øvre Smaalenene i Indre Østfold som 13-åring, der han også fikk sin første faste stilling som journalist.

• Det ble mange år i radio, som programsekretær og programredaktør i Norea Radio og radiosjef for lokalradioen Radio Øst før turen gikk videre til NRK. Det ble totalt 17 år i NRK Østfold, Dagsrevyen og TV-sporten, før han i 2005 gikk tilbake til skrivende journalistikk i fagbladene VVS Aktuelt og Byggfakta.

• Borgestrand har også vært nettredaktør for flere MEF-bedrifter, Rørinspeksjon Norge og journalist for NoDig-entreprenørene tilknyttet Scandinavian Society for Trenchless

LES OGSÅ: Hederspris for VA-journalistikk

logo
Bjørn Laberg