Nyheter

Enda mer livsvitenskap

Bildet: Det nye Livsvitenskapsbygget oppføres rett ved Forskningsparken i Oslo. (ARK Arkitekt: Ratio arkitekter as og Cubo Arkitekter A/S)

Det nye Livsvitenskapsbygget Oslo skal bli mer innholdsrikt. I tillegg til Universitetet i Oslo planlegges det for at også Oslo universitetssykehus skal holde til i deler av bygget.

Sammen vil de dra nytte av hverandres utstyr og kompetanse.

Etter at Livsvitskapsbygget støtte på utfordringer under bakken, ble det en pause i byggingen. Nå har Statsbygg mottatt oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet, som inkluderer Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved Oslo universitetssykehus som ny leietaker i deler av bygget. Dermed fortsetter Statsbygg planleggingen for et bygg som skal romme ulike fag som sorterer under livsvitenskap og forskning ved både Universitetet i Oslo (UiO) og KLM.

– Vi ser frem til å kunne utvikle et unikt bygg sammen med universitetet og Oslo Universitetssykehus. Vi skal finne smarte og funksjonelle løsninger for virksomhetene som skal inn i dette bygget, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen, i en pressemelding.

– Dette er en fantastisk mulighet som gjør at vi kan samle deler av vår virksomhet tidligere enn opprinnelig skissert og tenke innovativt rundt hvordan vi skal jobbe i fremtiden. Koronapandemien har vist oss at det er et stort behov for et slikt bygg, som blant annet gir oss muligheten til tettere samarbeid på tvers av fagmiljøene innad i klinikken, sier klinikkleder Andreas Matussek.

Styrker tverrfaglig samarbeid

– Samlokaliseringen vil styrke det tverrfaglige samarbeidet og forskning innen livsvitenskap, og legge til rette for nye grensesprengende løsninger og nye arbeidsplasser, sier viserektor Per Morten Sandset, leder av livsvitenskapsprosjektet hos UiO.

Statsbygg skal nå utforme et prosjektunderlag sammen med brukerne av bygget, som skal behandles av styret i Helse Sør-Øst medio juni og deretter fremmes i statsbudsjettet for 2022.

Livsvitenskapsbygget skal være et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljøer innen livsvitenskap og sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området. Her skal ulike fagmiljøer samles for å utvikle nye løsninger på store utfordringer innen helse og bærekraft med tilgang til det beste og mest moderne utstyret som kreves for å drive forskning og innovasjon i verdensklasse.