Aktuelt

– Digitale verktøy hjelper byggebransjen under pandemien

Illustrasjonsbilde. Foto: Infobric AS

– På en byggeplass, der et stort antall personer skal oppholde seg samtidig på en trygg måte, kreves tydelige retningslinjer og regler for å minimere risikoen for smittespredning. Digitale verktøy hjelper byggebransjen med å sikre arbeidsmiljøet.

– Vi ser en økt etterspørsel etter våre tjenester for å identifisere og håndtere risikoer knyttet til pandemien på arbeidsplassen. I tillegg til proaktive tiltak, gjør Infobrics tjenester det mulig å få en omfattende oversikt over prosjektet og enkelt gjøre reaktive analyser, som å følge opp at prosjektet følger gjeldende rutiner, hvor mange som har vært på stedet per dag i gjennomsnitt og ved eventuell smitte kunne følge opp hvilke personer som var til stede samme dag, sier Dan Friberg, adm.dir. i Infobric Group, i en pressemelding.

Digitaliseringen har fått et løft under koronapandemien. Begrensningen av fysiske møter har ført til en rask og omfattende digital transformasjon, som har påvirket alle bransjer, inkludert byggebransjen. Men i motsetning til mange andre bransjer, der ansatte i stor grad kan arbeide eksternt og unngå sosiale kontakter, må det i byggeproduksjon være mulig for det fysiske arbeidsmiljøet å jobbe for alle på stedet, og raskt kunne tilpasse virksomheten til nye forhold og begrensninger.

Koronatilpassede sikkerhetsrunder

I løpet av pandemien har appen Buildsafe utvidet til å brukes til sikkerhetsrunder med fokus på å identifisere og adressere risiko forbundet med smittespredning. Appen blir blant annet brukt til å koronasikre Skanskas byggeprosjekter i Sverige. Med appen kan prosjektene gjennomføre målrettede «koronarunder», som er med på å sikre arbeidsplassen. I løpet av disse rundene blir det kontrollert en rekke punkter, for eksempel at det er mulig å opprettholde god håndhygiene, at møter holdes så mye som mulig utendørs, at det er identifisert hvem av personalet som tilhører risikogruppen, m.m. Tjenesten muliggjør standardiserte og oppdaterte rutiner – en endring som gjøres sentralt trer i kraft umiddelbart ved neste sikkerhetsrunde på alle arbeidsplasser. I appen er det også mulighet for å sende melding til alle i prosjektet med nye rutiner, begrensninger og annen viktig informasjon.

– Det skal være enkelt å gjøre det rette, og det blir det med dette verktøyet. Appen gir påminnelser når det er på tide, på den måten blir det ikke glemt. Det er allerede mye som skal kontrolleres på byggene og dette er lagt til som et ekstra lag på toppen av alt annet. Og selvfølgelig, du kan jo krysse av i rutene på et stykke papir, men da mister vi oversikten for meg som jobber mot 40-50 prosjekter og vil se hvordan det går i hele regionen, forteller Måns Waltersson, helse og sikkerhetssjef, som utviklet den digitale sjekklisten for korona.

Mobiltjenester reduserer fysisk kontakt

Et viktig tiltak for å minimere smittespredningen er å sikre at dere kan holde avstand fra hverandre og unngå fysisk kontakt. Dette kan noen ganger være en utfordring ettersom et stort antall mennesker må inn på byggeplassen for å registrere sin tilstedeværelse, og ofte i samme tidsrom. Med digitale registreringer via BuildSafe kan alle medarbeidere registrere seg digitalt før de kommer til arbeidsplassen. Plassledelsen kan enkelt sikre at alle har registrert korrekt informasjon og gi tilganger til byggeplassen – eksternt. I forbindelse med registreringen gis også muligheten til å formidle prosjektspesifikke retningslinjer for koronahåndteringen.

For å gjøre inn- og utsjekking i mannskapslisten og samtidig unngå trengsel ved en regboks har appen Ease CheckIn blitt et smart alternativ. Med den kan brukeren registrere tilstedeværelse på egen telefon. Appen kan også brukes for å åpne kjøreporter og for å låse opp dører som har smartlås, noe som reduserer behovet for fysisk kontakt der smitten kan spres.

Tilrettelegger for kontroll og oppfølging fra avstand

Å ha kontroll over hva som skjer på byggeplassen fra der du befinner deg, er et behov som Infobric har sett øke under pandemien. Med tjenesten Ease Construction kan ansvarlig på arbeidsplassen styre rettigheter til og på arbeidsplassen, følge opp at regler for eksempelvis ansatte følges, og se hvilke selskaper som har vært på stedet, uavhengig av om personen er på jobb eller jobber eksternt.

– Ease Construction og våre tilkoblede produkter gir våre kunder store muligheter til å kunne jobbe eksternt, men samtidig ha kontroll over hva som skjer på byggeplassen. Administratoren kan følge opp tilstedeværelse på selskapsnivå for å se hvilke entreprenører som har vært på plass og til hvilke tider, slippe inn personer på byggeplassen som har lest inn sitt HMS-kort og gi dem rettigheter til åpne for eksempel brakker og andre rettighetsstyrte områder på arbeidsplassen, forteller Janne Björnström, KAM i Infobric Construction.