Bransjekommentar

Dette bør du tenke på før bygget må evakueres

Jon Helsingeng, leder for i Eaton Norge og Norden

BRANSJEKOMMENTAR: Nødlys er trolig et av de mest komplekse områdene byggeiere og anleggsledere har ansvar for. Det er også et av de viktigste. Med riktig løsning kan du redusere vedlikehold, øke sikkerheten og sørge for at systemet er tilpasset menneskene det skal sikre.

Mange bygg har i dag utdaterte nødlysanlegg. Flere av disse systemene er trolig 20-30 år gamle, og har vært modne for modernisering lenge. Gamle installasjoner krever mye vedlikehold, er mer utsatt for feil og mangler og oppfyller ikke dagens standard. Det er flere faktorer som spiller inn når du skal velge riktig nødlys-løsning. At lover og forskrifter følges er en selvfølge. Men med dagens moderne løsninger er det lov å ønske seg mer.

Bedre flyt og tryggere evakuering
Det er ikke alltid slik at den raskeste rømningsveien er den beste. Derfor kan det være god grunn til å vurdere adaptive nødlys. Et slikt system vil kunne identifisere den sikreste rømningsveien i et gitt scenario, og lede folk dit ved hjelp av digitale markeringslys. Lysene kan settes i blink- eller pulseringsmodus, endre pilretning eller markere at veien er stengt. På denne måten kan anlegget redde liv ved å unngå å sende mennesker til en rømningsvei som er blokkert eller farlig. Disse adaptive løsningene er spesielt viktige for hørselshemmede, som ikke får med seg eventuelle talevarslinger.

Ingen krav til adaptive nødlys
Det er i dag ingen krav til at bygg skal ha adaptive nødlys. Men er du eier eller ansvarlig for et stort bygg, som samler mange mennesker som ikke er kjent i bygget, bør du vurdere å investere i et smart, adaptivt system. Da vil du unngå at folk i en nødsituasjon søker seg tilbake samme veien som de kom, og du kan kontrollere flyten av mennesker som bruker de ulike rømningsveiene. Hvis ønskelig kan en operatør avvise eller godta anbefalingen fra anlegget, og lede folk tilsvarende.

Evakuering tilpasset menneskene i bygget
Alle bygninger har sine unike krav, men det vi ofte glemmer er at også brukergrupper har ulike behov. Gamle og syke må evakueres på andre måter enn barn og unge. Noen trenger visuell kommunikasjon, andre har behov for talevarsling. Noen bruker rullestol, andre er sengeliggende. Mennesker reagerer ulikt basert på om de kjenner bygningen og har deltatt på evakueringsøvelser, eller om bygget er nytt for dem. Et nødlys-system bør derfor skreddersys og tilpasses. Dette krever at du som prosjekterer må ha god oversikt over menneskene som skal bruke bygget.

Enklere og sikrere vedlikehold
Mange bygg har i dag gamle og utdaterte nødlysanlegg. Her må lysstoffrør skiftes ofte og systemet testes og gjennomgås jevnlig. Eventuelle feil og defekt utstyr må avdekkes ved hjelp av manuelle rutiner. Med moderne desentrale systemer har batteriene lengre levetid, opptil ti år. I tillegg kan adresserte anlegg varsle om feil og mangler gjennom et desentralisert system som overvåkes sentralt. Teknologien kan integreres i byggets toppsystem. Som med alle kommersielle investeringer er det en balansegang mellom hvor mye systemet koster ved innkjøp og de løpende driftskostnadene.

Ansvaret er tungt
Ved å investere i adresserbare systemer med avansert test- og overvåkningsteknologi, kan to-do-listen til vaktmestere og andre reduseres vesentlig og den totale livssykluskostnaden (TCO) blir lavere. Men viktigst av alt: Ved å modernisere nødlysanlegget er du beredt før bygget må evakueres. Ansvaret er tungt om noe alvorlig skulle skje. Med et adresserbart og gjerne adaptivt system, tilpasset menneskene som bruker bygget, kan du være trygg på at nødlysene fungerer som de skal. Det er en trygghet det er verdt å investere i.

Av: Jon Helsingeng, leder for i Eaton Norge og Norden