Aktuelt

– Det er fortsatt noen cowboyer i bransjen

Bildet: - Stadig flere kommuner krever operatørbevis fra Rørinspeksjon Norge for å utføre uavhengige tredjepartskontroller i kommunen, forteller driftsleder for vann og avløp i Norva24 Flagstad i Innlandet (t.h.). Her sammen med kollega og operatør Harald Engelund. Foto: Odd Borgestrand

– Jeg brenner for å øke kompetansen innen rørtjenester i Norge. Det er viktig at vi jobber for seriøsitet og at jobbene blir utført på like premisser over hele landet.

Av Odd Borgestrand

– Det er fortsatt noen cowboyer i bransjen, men Rørinspeksjon Norge har bidratt til at ledningseiere er blitt oppmerksom på viktigheten av å ha operatører med relevant kompetanse.

Det forteller Stein Linholt, styremedlem i Rørinspeksjon Norge og leder også foreningens faggruppe Tetthetsprøving og desinfisering. Til daglig er han driftsleder for vann og avløp i Norva24 Flagstad i Innlandet.

– Kursvirksomheten er det aller viktigste i RIN. Siden det ikke eksisterer en egen fagutdanning innen våre fagområder må vi selv stå for kvalitetssikring av våre medlemmer. Dette skjer gjennom kurs som gir nødvendig kompetanse for operatørbevis. Stadig flere kommuner krever operatørbevis fra RIN for å utføre uavhengige tredjepartskontroller i kommunen, sier Linholt.

Viktig kompetansebygger

Rørinspeksjon Norge (RIN) er både en «fagforening» og interessegruppe med en rekke ildsjeler i norsk vannbransje. Foreningen, med totalt 123 medlemsbedrifter og kommuner, utvider stadig sitt kurstilbud og bidrar til økt kompetanse i bransjen.
– Uten den kompetansebyggingen som RIN har stått for de siste 25 årene ville det norske VA-nettet vært i enda dårligere forfatning enn tilfellet er i dag, mener Linholt, som er en av landets mest erfarne operatører innen kvalitetssikring av VA-anlegg. Han har vært ansatt ved Flagstad-avdelingen de siste 25 årene, og startet med trykkprøving i 2001.

– Trykkprøving og desinfiseringsmiljøet er lite i Norge, og jeg føler at vi er en familie. Så snart Covid-19 pandemien er under kontroll er vi i RIN klare til å skolere flere operatører. Vi jobber også med å digitalisere flere av våre kurs, da vi ser at det kan ta litt tid før vi får ønsket kontroll, sier Linholt, som er takknemlig for at arbeidsgiveren gir ham mulighet til å bidra inn i RIN, selv om mye av RIN-engasjementet foregår på fritiden.  Dette er et stort dugnadsprosjekt med dedikerte fagfolk over hele landet, som alle bidrar til å heve kompetansen i fagmiljøene, sier han.

– Ble sett på som kjeltringer

– Vi er viktig fordi vi belyser at det finnes gode verktøy for rørkontroll. Det var svært få ledningseiere som hadde kompetanse på dette området da vi startet et målrettet arbeid for å bidra til å forlenge levetiden på det norske ledningsnettet og samtidig sikre at nyanlegg ble utført på en slik måte at de kan holde i flere generasjoner.
Det sier driftsleder Per Sigve Henriksen i Norva24 Sørmiljø i Kristiansand. Han har vært i bransjen siden 1978. De første årene som rørlegger og deretter som rørinspektør med tetthetsprøving og desinfisering som sine spesialområder.
– I starten ble vi sett på som kjeltringer av entreprenørene. Når vi kom på kontroll var de overbevist om at vi «skulle ta dem». Nå har vi et godt samarbeid, og vi bidrar til å sette nasjonale standarder for dette viktige arbeidet. Tilstanden på anleggene er blitt bedre de siste årene, men det er en utfordring av vi oppdager for mange feil på nyanlegg. Det meste er bagateller som oppstår på grunn av tidspress hos entreprenørene. Det er viktig at anleggsrørleggerne får muligheten til å skolere seg, enten de jobber i kommuner eller private selskaper, mener Henriksen.

Brennende RIN-ambassadører

– Det er rett og slett morsomt å være med i RIN. Vi ser resultater av det vi gjør. Hver gang jeg kjører hjem fra et RIN-treff kan jeg synge hele veien hjem til Søgne, sier Henriksen med et smil.
Jeg brenner for det meste av aktivitetene i RIN, men aller morsomst er det å være ute på anlegg med topp utstyr i en av våre flotte rørinspeksjonsbiler. Vi er mange som har det fint på jobben, sier han.
Det kan også  et annet styremedlem i RIN, operatøren Trond Alm fra Nesodden skrive under på. Innen spyletjenester er det få andre operatører i Norge som kan vise til bredere kompetanse enn denne mannen fra Nesodden. Etter mange år i Sandnes Transport og Norva24 Øst er han nå frilanser, og har opprettholdt kontakten med sine tidligere arbeidsgivere.

Sikrer infrastruktur under bakken

Trond har vært aktivt medlem i RIN siden 2007, og de siste fem årene har han vært med i styret og i flere utvalg. Nå leder han faggruppa for spyletjenester i foreningen, der han også har utarbeidet kursprogram og er foreleser både i spyletjenester og for private stikkledninger i tillegg til kursleder i rørinspeksjon/spyling.
– Gjennom tillitsvervene i RIN har jeg et godt innblikk i hvordan bransjen fungerer. Her møter jeg spennende bransjefolk som gjerne vil jobbe tett sammen for å gjøre hverandre gode innenfor våre fagfelt. Selv om mange er i konkurrerende selskaper har vi et felles mål om å sikre bransjen et godt omdømme. Derfor er mange villig til å legge ned en stor dugnadsinnsats. Foreningen er jo etablert for å samordne at rørinspeksjon og alle våre øvrige tjenester skal være lik over hele landet.
Kompetansedeling er et viktig stikkord og her bygger vi både nettverk og bidrar til å sikre norsk infrastruktur under bakken, mener Trond Alm.

Bygger kompetanse

Internt betegnes RIN som «foreningen for kontroll av nye og gamle rørsystem». Det startet med rørinspeksjon, og snart ble spyling av avløpsnettet også sett på som et viktig fagfelt. Etter hvert ble det også opprettet egen faggruppe for trykk-/tetthetsprøving og desinfeksjon av vannledninger. Senere kom også faggruppa Lekkasjekontroll og Trasésøk, som utviklet seg raskt til å bli en svært profesjonell gruppe innen RIN.I forbindelse med RINs årsmøte i 2020 ble også egen fagruppe for stikkledninger etablert, i tillegg til en egen faggruppe for uavhengig tredjepartskontroll. Foreningen skal arbeide for at medlemmenes kompetanse skal holdes på et høyt faglig nivå gjennom kurs / opplæring i bruk av utstyr og tilhørende rapporterings-rutiner.