Nyheter

– Det er fortsatt en sterk utvikling i boligmarkedet

Bildet: Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Boligprisene sank med 0,2 prosent i juni 2024. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,4 prosent.

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 8 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 814 968 kroner ved utgangen av juni.

– Boligprisene sank med 0,2 prosent i juni, noe som ga en sterk oppgang på 0,4 prosent sesongjustert. Det er fortsatt en sterk utvikling i boligmarkedet og så langt i 2024 har boligprisene steget med hele 8 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. 

– Boligprisutviklingen hittil i 2024 har vært sterk og vi venter at den sterke utviklingen vedvarer etter et lite hvileskjær i juli som normalt, sier han.

– Det er for øyeblikket usikre prognoser knyttet til når den første rentenedsettelsen fra Norges Bank kommer. Enkelte har også avlyst en rentenedsettelse i år overhode. Vi tror imidlertid at den kommer raskere ned, da rentebanen ofte er høyere enn det som blir realiteten. Dessuten er utviklingen i norsk økonomi blodfattig om dagen, blant annet på grunn av den lave boligbyggingen. Derfor tror vi renten skal ned, noe som vil gi en stimulans i bruktboligmarkedet og nyboligmarkedet.

Stort antall solgte

I juni ble det solgt 11.329 boliger i Norge, noe som er 0,8 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023.

Så langt i år er det solgt 53.095 boliger i Norge, noe som er 4 prosent flere enn i samme periode i 2023.

I juni ble det lagt ut 11.758 boliger for salg i Norge, noe som er 8,8 prosent færre enn i samme måned i 2023.

Så langt i år er det lagt ut 58.537 boliger for salg i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme periode i 2023.

– Det er både solgt og lagt ut mange boliger i Norge i juni. Det er kun pandemi-året 2021 som slår salgsvolumet i bruktboligmarkedet så langt i år. Det vitner et sterkt marked, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i juni ned fra 44 dager i mai. Kortest salgstid hadde Bergen med 20 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 71 dager.

Forskjeller i prisutviklingen

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Tromsø med sesongjustert oppgang på 1,8 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Tønsberg m/Færder med en sesongkorrigert nedgang på 1,2 prosent.

Sterkest utvikling så langt i 2024 har Ålesund m/omegn med 11,4 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Fredriksstad/Sarpsborg med en oppgang 5,4 prosent.

– Ved utgangen av juni er det Bergen, Stavanger og Ålesund skiller seg ut med en tosifret vekst, sier Lauridsen.

Regjeringen og SV kunne brukt mye mer penger

I statsbudsjettet 2023 var regjeringens prognose på boliginvesteringene for 2024 på minus 4 prosent etter et fall på over 15 prosent i 2023.

– I revidert budsjett i mai oppjusterte regjeringen denne til minus 16,1 prosent. I praksis betyr dette at innretningen på budsjettet i høst ikke var tilpasset situasjonen i økonomien, sier Lauridsen.

– Det betyr også at modellen Finansdepartementer bruker til å beregne boliginvesteringene har betydelig svakheter som styringsredskap, og at regjeringen har fått galt beslutningsgrunnlag fra embetsverket.

– I SVs budsjett-avtale med regjeringen ble det bevilget en økning på 3 milliarder i lånerammen til Husbanken. Dette er utrolig smått når boliginvesteringene har falt med 60-70 milliarder kroner siden 2022 og vil falle ytterligere i 2025. Både regjeringen og SV kunne brukt betydelig mer penger for å stimulere boligbyggingen, gitt tilbakeslagets størrelse.

– Dårlig respons på krisen nå vil bare slå tilbake på oss selv. Vi får et unødvendig tilbakeslag i norsk økonomi utløst av fallet i boliginvesteringene og vi vil få en betydelig økning i boligprisene litt frem i tid fordi tilbudet av boliger blir for lite. Både regjeringen og SV kunne gjort betydelig mer for å stimulere boligbyggingen, avslutter Lauridsen.

Eiendom Norge slipper i dag sine regionsrapporter for K2 2024, som viser utvikling i boligmarkedet i syv regioner og 115 kommuner/bydeler i Norge.

logo
Bjørn Laberg