Infrastruktur

Deltar på forskning på Stampa i Flåm

Forskningsområdet på Stampa er godt instrumentert. Foto: Helge Henriksen

Cautus Geo har instrumentert deler av det ustabile fjellområdet Stampa i Flåm som ledd i et forskningsprosjekt.

Høgskulen på Vestlandet står bak forskningsprosjektet langs E16 mellom Aurland og Flåm. Prosjektet omfatter et ustabilt fjellparti på cirka 40.000 kubikkmeter og ustabile skredavsetninger på cirka 1,5 kvadratkilometer nedenfor fjellpartiet som er en del av det ustabile fjellområdet Stampa. Området overvåkes av høgskulen i samarbeid med NVE.

Den ustabile fjellblokken er instrumentert med to ekstensometere, tiltmeter og prismer for totalstasjon. Fra tidligere står det en hjørnereflektor for InSAR-målinger.

Instrumentering i skredavsetningene nedenfor det ustabile fjellpartiet kom på plass i år. En totalstasjon skal kontinuerlig måle posisjonene til 24 prismer som er installert på store steinblokker i skredmassene, på den ustabile blokka og på fast fjell som referansepunkt.

I et 27 meter dypt borehull ved foten av skråningen er det ytterligere måleinstrument. Der snakker vi om en deformasjonskabel (inklinometer) og tre poretrykksensorer. De vil vise eventuelle bevegelser i grunnen av skredmassene.

Geofoner er på plass og registrerer all slags rystelser i fjellsiden.

Kjente bevegelser
Det er tydelige tegn som dokumenterer bevegelse i skredmassene. NGU har et GPS-punkt som dokumenterer bevegelser der. – Den nye instrumenteringen gir kunnskap om bevegelse over et stort område og i undergrunnen. Slik får vi informasjon om det som foregår i 3D, sier prosjektleder Paula Hilger ved Campus Sogndal på Høgskulen på Vestlandet.

Forskingsprosjektet er finansiert av Framo-stiftelsen og skjer i nært samarbeid med NVE.

Flere institutt ved høgskolen deltar i prosjektet. Institutt for byggfag og institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag i Bergen samarbeider med institutt for miljø- og naturvitenskap i Sogndal.

– Forskningsprosjektet i Stampa er utgangspunkt for undervisning og bachelor- og masteroppgaver i bachelorprogrammet «Geologi og geofarer» og i masterprogrammet «Climate Change Management», sier Hilger.

Forskningsprosjektet skal gå over flere år, men allerede nå ser forskerne på høgskulen at bevegelsene i den undersøkte ustabile område er større enn i andre deler av fjellsiden, som for eksempel Joasetbergi der NVE har permanent overvåking.

– Et skred fra fjellpartiet vi overvåker treffer sannsynligvis ikke E16, men kan føre til at løsmasser blir remobilisert som sekundære skred. Det kan føre til et løsmasseskred med større rekkevidde, sier Hilger.

Forskningsprosjektet gir ny kunnskap. Tidligere var det lite viten om det som ligger under de store skredblokkene. Derfor ble det i fjor høst installert et instrumentert borehull ned til fastfjell.

– Det gir tilleggsinformasjon og kunnskap om løsmassene.

Langt engasjement
Cautus Geo kjenner den ustabile fjellsiden godt og har vært engasjert i overvåking av fjellpartiet siden 2017. Da startet NVE opp kontinuerlig overvåking av det ustabile partiet Joasetbergi. Det inngår i Stampa, ligger høyere og mer mot vest for området hvor høgskulen har sitt forskningsprosjekt.

Instrumenteringen i Joasetbergi er omfattende. Der er det etablert klimastasjon, radarovervåkning, strekkstag og totalstasjon som gir 3D-visning av den utsatte fjellblokka på 280.000 kubikkmeter som har en bevegelse på en centimeter årlig.

Cautus Geo har levert totalstasjonsløsningen, loggerløsninger og Cautus Web til NVEs overvåking.

Nå har Cautus Geo også vært med på en bit av høgskulen sitt forskningsprosjekt i Stampa og bidrar også med Cautus Web som samler sanntidsdata fra prosjektet.

– Vi bruker mye ressurser på forskning og utvikling. Derfor er det fint for oss å være tett på prosjektet til Høgskulen på Vestlandet som har et spennende studietilbud innen geofarer og klimaendringer, sier daglig leder Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

Overvåkning av naturfare i form av store fjellskred var starten for Cautus Geo i 2009.

– Det er bra om prosjektet kan få fram ny og viktig kunnskap om overvåkning av naturfarer, sier Gerhardsen. 

Fakta om instrumentering i prosjektet

Overvåking av ustabil blokk:

 • Ekstensometere
 • Hjørnereflektor (fra NVE)
 • Tiltmeter
 • Geofoner

Overvåking av skredmassene:

 • Totalstasjon (blokk og løsmasser) 
 • Instrumentert borehull (inklinometer, poretrykksmålere og temperaturloggere)
 • Drone

Fakta om Høgskulen på Vestlandet

 • Høgskulen på Vestlandet er resultat av en sammenslåing av Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund i 2017.
 • Skolen har fem studiesteder: Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord – alle med utdannelse på mastergradsnivå.
 • HVL – campus Sogndal – tilbyr studier med bachelor og mastergrader innenfor geologi og geofarer, for eksempel bachelorprogrammet «Geologi og Geofare» og masterprogrammet «Climate Change Management»
 • Skolen bruker naturen som klasserom. I dette tilfellet for å overvåke geofarer: Ustabile fjellpartier.