El

Dagens jordfeilautomater truer elsikkerheten

Bildet: Apparater som vaskemaskiner, induksjonstopper, LED-lys, varmepumper, ladere og datamaskiner har alle en-fase likerettere eller frekvensomformere som avgir høyfrekvent støy og lekkasjestrøm

Svært mange elektriske anlegg er utsatt for jordfeil som følge av høyfrekvent støy fra elektronikk og energieffektive husholdningsapparater. Med det er risikoen økende for elektrisk sjokk, og i ytterste konsekvens også brann.

Høyfrekvent støy er et begrep vi må bli kjent med etter hvert som husholdningsapparater blir stadig mer energieffektive. Apparater som vaskemaskiner, induksjonstopper, LED-lys, varmepumper, ladere og datamaskiner har alle en-fase likerettere eller frekvensomformere som avgir høyfrekvent støy og lekkasjestrøm.

En trussel mot elsikkerheten hjemme
Høyfrekvent støy skaper uregelmessigheter på det elektriske anlegget. Det er i seg selv ikke en utfordring – problemene oppstår når anlegget er bygget opp med konvensjonelle type A jordfeilautomater, slik som de fleste elektriske anlegg er i dag.

Støyen på nettet gjør at type A-jordfeilautomaten ofte kutter strømmen når det ikke er behov for det, eller enda verre, den løser seg ikke ut når det oppstår en reell jordfeil. Da kan farlige situasjoner oppstå, forklarer Steffen André Skurdal, nordisk produktsjef for vern i energistyringsselskapet Eaton:

– Det er få i bransjen som er kjent med at høyfrekvent støy kan føre til at jordfeilautomaten ikke kobler ut, selv om det er jordfeil på anlegget. Det er en trussel mot elsikkerheten og øker risikoen for brann og elektrosjokk i mange boliger, sier Skurdal.

Type F er fremtiden
Ved å installere en jordfeilautomat som er immun mot høyfrekvent støy, reduseres risikoen for farlige feil ved jordfeil betraktelig. For to år siden lanserte Eaton sin type F-jordfeilautomat, som har en utløsergrense for jordfeil som ikke påvirkes av frekvensstøy fra moderne, energieffektive apparater:

– Type F-vern er bygget slik at det aksepterer strøm på høyere frekvenser. Det betyr at bryteren eliminerer utilsiktede utkoblinger, som i seg selv kan være plagsomt. Men enda viktigere er det at den garantert vil kutte strømmen dersom du faktisk har jordfeil på det elektriske anlegget, forklarer Skurdal.

Tilfredsstiller nye krav
Utviklingen av type F-jordfeilautomaten er et resultat av at den utbredte type A-jordfeilautomaten ikke lenger holder tritt med moderne elektronikk. Type A ble introdusert som et minimumskrav tilbake i 2006, mens type F-jordfeilautomater tilfredsstiller NEK 400 punkt 531.2.3.3 sitt krav for riktig valg av jordfeilbeskyttelse for energieffektive apparater.

– Med tanke på mengden husholdningsapparater i hus og hjem i Norge som avgir høyfrekvent støy, vil jeg råde bransjen til å fokusere på den økende risikoen for elektrosjokk, og i ytterste konsekvens også økt brannfare. Type A-jordfeilautomater lever på lånt tid og truer elsikkerheten, og bør så snart som mulig erstattes med type F-vern, avslutter Skurdal.