Aktuelt

COWI planlegger bærekratfsertifisert boligfelt – først i Norge

Illustrasjon: Arkitektgruppen Drammen AS

Fossen Utvikling AS og COWI har høye ambisjoner for bærekraft i et nytt boligfelt som skal romme rundt 400 boliger på Tanberghøgda i Hønefoss. Infrastrukturen bærekraftsertifiseres etter den internasjonale CEEQUAL-standarden, som det første i Norge.

CEEQUAL (The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheeme) er et internasjonalt miljøsertifiseringsverktøy i anleggsprosjekter basert på et poengsystem. Verktøyet vurderer prosjekter innen kategorier som motstandsdyktighet mot klimaendringer, energibruk, arealbruk og økologi, landskap og historisk miljø, forurensning, ressursbruk og transport.

Forprosjektet er planlagt gjennomført i løpet av 2021. Innen da er det mange løsninger som skal vurderes.

– Energiområdet er viktig for oss, og her har vi høye ambisjoner. Vi undersøker for eksempel bruk av solenergi. I tillegg ønsker vi en utslippsfri byggeplass. Vi vil føre klimagassregnskap og utføre såkalte livssyklusanalyser hvor vi ser på hvordan materialer og ressurser kan gjenbrukes, forteller Grimsrud.

Største boligfelt på 50 år
Tanberghøgda er anslått å være det største boligfeltet på 50 år i regionen. Detaljreguleringsplanen ble vedtatt i kommunen i 2019 og boligene er planlagt utbygd i tre faser med henholdsvis 40, 320 og 40 boliger.

Prosjektet inkluderer en ny vei, barnehage, felles gårdsplass, lekeareal, kjørevei, fortau, friområder, grøntområder og turdrag.

– Vi planlegger blant annet bruk av miljøvennlig asfalt, og det vil være mange muligheter her til å prioritere kortreiste og klimavennlige materialer i planleggingen og byggingen av fellesområdene.

CEEQUAL blir brukt i alle fasene i prosjektet: I planlegging, design og i konstruksjon.

– Kunden vår, Fossen Utvikling AS, er svært ambisiøse og arbeider effektivt. Vi starter nå med å sette ambisjonsnivået etter hvor mange poeng vi ønsker å oppnå i sertifiseringen, sier prosjektleder Lene Grimsrud i COWI.

– Vi i Fossen Utvikling AS ønsker å utfordre oss selv og alle samarbeidspartnere til å finne grønne, bærekraftige og langsiktige løsninger for de som skal bo i denne nye bydelen i Hønefoss, legger Frederik W. Skarstein i Fossen Utvikling AS til.

Prosjektleder Lene Grimsrud i COWI. Foto: Privat

Mer naturmangfold
Etter geotekniske undersøkelser er det allerede fastslått at mye sand i området kan gjenbrukes i prosjektet. COWI finner nå ut hvordan utbyggingen best kan bevare det biologiske mangfoldet i området.

– Blant annet er det noen store flotte furuer som skal bli stående. Løvskog prioriteres, og vi legger til rette for å skape gode biotoper i området som skal bevares. Vi ønsker at naturmangfoldet skal øke etter at prosjektet er ferdig, altså at det skal bli flere dyr og planter her enn da vi startet. Dette er høyst uvanlig i byggeprosjekter, men det gis det poeng for i CEEQUAL, opplyser Grimsrud.

Positivt for nærområdet
Utbygger Fossen Utvikling AS, vil at turstiene i framtiden skal bli allment tilgjengelig og en del av nærturområdet i Hønefoss sentrum.

– Det er viktig at vi hensyntar naboer og andre som blir berørt av prosjektet, og gjør prosjektet til noe positivt for nærmiljøet. Det er ikke gjort noen arkeologiske funn av interesse i området, men det finnes noen gamle hesteveier som vi ønsker å gjøre tilgjengelig for alle. Mange har allerede begynt å benytte området, og målet er at turdraget inngår som en sammenhengende blåmerket sti fra Hønefoss til Oslo, og Hønefoss til Ringkollen, fortsetter Grimsrud.

Hun er selv er seksjonsleder i Vann og miljø i COWI Hønefoss, og er svært glad for at VA-miljøet nå tar bærekraft mer på alvor.

– Det er et viktig steg for VA-bransjen at vi kommer mer på banen. En ting vi har vurdert er forholdsvis ny teknikk i forhold til overvann hvor vi tar vare på, og gjenbruker overvann til vanning av fellesarealene og bed. Vi planlegger ikke bare grønne tak, men vurderes også grønt langs veggene.

– Det er så mange spennende muligheter innenfor CEEQUAL- sertifisering, uavhengig av hvilken disiplin du jobber med, og vi jobber kontinuerlig med å vurdere alle mulighetene som ligger her. Vi tror et CEEQUAL-sertifiserte anlegg gir et bomiljø som er annerledes og blir mye bedre å bo i, sier Lene Grimsrud.

Om CEEQUAL:

  • CEEQUAL er en bærekraftvurdering og rangering av bærekraft i prosjekter for infrastruktur, landskapsarkitektur og arbeid i offentlige rom.
  • CEEQUAL vurderer prosjektet innen kategorier som ledelse, motstandsdyktighet mot klimaendringer, menneske og samfunn, arealbruk og økologi, Landskap og historisk miljø, forurensning, ressursbruk (materialbruk, energi og karbonutslipp) og transport.
  • CEEQUAL forbedrer miljøkvaliteter i prosjekter gjennom beste praksis basert på et poengsystem.