Aktuelt

Construction City inngår avtale med LINK

Bildet: Construction City. Illustrasjon: LINK Arkitektur / 3d estate.

LINK Arkitektur AS har i dag signert kontrakt med Construction City Bygg AS for gjennomføringsfasen av Construction City.

Oppdraget som startet i 2017 med en seier i designkonkurransen skal dermed følges helt til ferdigstillelse i 2025.

Construction City – et bygg på over 100.000 kvadratmeter – skal bli Norges største næringsklynge og et av de fremste kompetansesentre innen bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. Prosessen hittil har vært preget av samhandling og høy tillit mellom alle involverte parter, noe som gjenspeiler seg i et bygg hvor nettopp samhandling og tillit står sentralt for å nå innovasjonen man ønsker å oppnå.

Konseptet bygger på en ide om å etablere et anlegg med høy grad av fleksibilitet med unike samhandlingsarenaer både internt og på vers av leietakere. Formålet er å effektivisere bygg- og byggeprosesser og heve kompetansen i bransjen gjennom økt samhandling.

– Prosjektet er enormt spennende og vil definere by- og gatebildet i Oslo, og særskilt Ulven, på grunn av byggets størrelse. Relasjonene mellom bygg og by i den større konteksten, samt forholdet mellom byggets funksjoner og bygulvet i den menneskelige skala, har fått særlig fokus. Vi gleder oss til å ta fatt på det videre oppdraget med detaljprosjektering og gjennomføringsfase. Prosjektet og vår rolle i Construction City Cluster svarer på vår strategi om å fokusere på kontor- og boligsegmentet i Stor-Oslo. Vi har rigget oss for å kunne lede prosessene sømløst, helt fra tidlig-fase til ferdig prosjekt, med ambisjon om å levere bærekraftige og verdiskapende prosjekter, sier Leder LINK Arkitektur Oslo, Kjetil Bakken-Engelsen.

LINK Arkitektur har i tillegg hatt en sentral rolle i Construction City Cluster og har sammen med Construction City ledet arbeidet blant klyngemedlemmene med å komme frem til et «Veikart for Fremtidens næringsbygg» som skal presenteres på Oslo Urban Week i september.