Nyheter

Consto bygger Sortland sykehjem

Bildet fra venstre: Marius Frantzen, prosjektleder i Sortland kommune, Johnny D. Johansen, prosjektleder i Sortland kommune, Brynjulv Øverby, enhetsleder for prosjekt og utvikling i Sortland kommune, Torgeir Ingebrigtsen, prosjektutviklingssjef i Consto Nord AS, Ronny Bøckmann, prosjektsjef i Consto Nord AS og Erlend Danielsen, daglig leder i Consto Nord AS.

Consto har inngått samspillsavtale med Sortland kommune om et nytt sykehjem sør for Sortland sentrum.

Prosjektet skal gjennomføres som en samspillentreprise og er delt i to faser, en prosjektutviklingsfase (fase 1) og en for gjennomføring (fase 2). I september i år startet fase 1 der partene sammen skal komme frem til et forprosjekt med omforent omfang, løsninger og kvaliteter innenfor målpris.

Bygget vil bli planlagt ut fra et bærekraftig perspektiv, og man vil søke effektive og rasjonelle energiløsninger.

Det nye sykehjemmet vil ha et samlet bruttoareal på 7 000 kvadratmeter i første byggetrinn. Det første byggetrinnet inneholder 32 sengeplasser, dagsenter, felles trivsels‐ og velferdsarealer i hovedetasjen, og hjemmesykepleie, garderober, tekniske rom, lager og parkering i underetasjen. Samspillsfasen vil pågå fram til april 2023. Planlagt byggestart er satt til mai 2023, med ferdigstillelse våren 2025.

– Vi er veldig glade for å vinne denne samspillskonkurransen, og vi takker Sortland kommune for den tilliten de har gitt oss. Vi ser frem til å utvikle dette prosjektet sammen med byggherren, sier Torgeir Ingebrigtsen, prosjektutviklingssjef i Consto Nord, Constoselskapet som er tildelt kontrakten.