Byggeprosjekter

Consto Bergen bygger ny idrettshall ved Rå skole

Bildet: Den nye idrettshallen på Rå skole har rom for både gym, scene, skolehelsetjeneste og undervisning. Illustrasjon: Consto / Norconsult

AKTUELLE PROSJEKTER: Ved Rå skole i Bergen skal Consto bygge en idrettshall som også inneholder skolehelsetjeneste og to klasserom med grupperom og garderobe.

Dagens gymsal og lokalene til skolehelsetjenesten ved Rå skole er utrangert. Skolen har også behov for to ekstra klasserom med grupperom for å ha tilstrekkelig kapasitet. Dette blir løst gjennom å bygge en ny idrettshall på skolen.

Illustrasjonen viser en basketballbane og mennesker som sitter på tribunen og ser på.
BASKET OG DANS: Det største rommet i idrettshallen har størrelse med en bane for basketball. I tilstøtende rom er det mulighet for dans og styrketrening. Illustrasjon: Consto / Norconsult

Dagens gymsal ble oppført i 1962 og har nådd levetiden med god margin. Prosjektet er utvidet fra å skaffe gode fasiliteter for gymnastikk og skolehelsetjenesten til også å dekke behovet for ekstra klasserom.

Idrettshallen vil inneholde én hall som rommer en basketballbane, sosialt rom med plass for dans og scene og styrketreningsrom.  I tillegg er det fire garderober med dusj, kiosk med kjøkken og foaje. I andre etasje blir det klasserom og kontorer for skolehelsetjenesten. Fra denne etasjen blir det forbindelse til hovedbygget på Rå skole med en innebygd gangbro.

Mennesker som beveger seg i en foaje mot utgangsdøren. Vi ser en kiosk med en person som står klar til å servere.
FLEKSIBEL: Hallen på Rå skal være egnet for fleksibel bruk, både for skolen, idrettslagene og kulturlivet. Illustrasjon: Consto / Norconsult

Hallen skal være egnet for fleksibel bruk, både for skolen, idrettslagene og kulturlivet. Prosjektet skal også bygge om det nåværende bassengrommet i skolen. Bassenget skal saneres og gjøres om til en sosial møteplass. Eksisterende gymsal og vaktmesterbolig skal rives.

Den nye idrettshallen skal oppføres som et passivhus. Oppvarmingen vil primært skje fra tilkobling til fjernvarme. Solceller kommer til å bli installert på taket. Byggeplassen vil være delvis utslippsfri. Det gjelder arbeid som heising, løfting, byggtørk og grunnarbeid. Andre maskiner utover dette kan være fossilfrie.
 

Om prosjektet:

  •  Prosjekttype: Riving, nybygg og ombygging 
  •  Adresse: Steinsvikvegen 393, 5239 Rådal
  • Antatt oppstart: Høsten 2023
  • Antatt ferdigstillelse: 2. kvartal 2025
  • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
  • Totalentreprenør: Consto Bergen AS
  • Størrelse: ca. 1.680 m² BTA
  • Total investeringsramme:129,8 millioner kroner

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

logo
Bjørn Laberg