Nyheter

Consigli er nytt medlem i buildingSMART Norge

Gründerne Janne Aas-Jakobsen og Anne Wingo i Consigli. Foto: Consigli

Den skybaserte plattformen Consigli leverer datadrevet innsikt og optimering til eiendomsbransjen. De blir i buildingSMART Norge for være med å utvikle infrastruktur for datadeling på åpne standarder i næringen.

– Arbeidet buildingSMART gjør for å skaffe næringen en infrastruktur for deling av data er enestående. Sammen med den tradisjonelle standardiseringen i Standard Norge, har de gitt Norge en særegen mulighet til å ligge i front på digitalisering og effektivisering av bygg og eiendom. I Consigli griper vi denne muligheten, og fortsetter å støtte arbeidet i buildingSMART fordi det er viktig for oss, sier Janne Aas-Jakobsen, CEO og gründer av Consigli.

For å få maskiner til å forstå alt bra og dårlig som er gjort tidligere i byggenæringen, er datakvalitet og datastruktur ekstremt viktig. Informasjon som er lagret på åpne standarder er derfor et veldig godt grunnlag for læring. Consigli bruker dataene som er lagret på de åpne buildingSMART-standardene for å bygge nye, effektive tjenester som løser nye problemstillinger. Og det skjer med data bransjen allerede har produsert og betalt for.  

– Spesialiserte fagmiljøer som det Consigli er en styrke å få inn i nettverket vårt. Det er faglig diskusjon og teknologiutvikling mellom store aktører og små bedrifter som til sammen gjør at vi kan rigge næringen for fremtiden, sier Alessia Bellini, nettverksansvarlig hos buildingSMART Norge.

Ved hjelp av teknologi som er tatt frem for andre industrier bruker Consigli data, fakta og informasjon som allerede finnes i næringen til å lære datamaskinen å finne de optimale løsningene.

– Det vi gjør er å ta frem innsikt om hvor det er risiko og potensialer i prosjektene og vi tar frem de optimale tekniske løsningene for investeringsbeslutningen. Vi kaller løsningen «selvprosjekterende ingeniører» som en analogi til selvkjørende biler, sier Janne Aas-Jakobsen, CEO og gründer av Consigli

Om Consigli:
Consigli er en skybasert plattform som leverer datadrevet innsikt og optimering til eiendomsnæringen. Ved hjelp av teknologi som er tatt frem for andre industrier tar de data, fakta og informasjon som allerede finnes i næringen og lærer datamaskinen til å finne de optimale løsningene. De tar frem innsikt om hvor det er risiko i anbudsunderlaget og i prosjektgjennomføringen. Consigli leverer innsikt som underlag til investeringsbeslutninger og optimaliserer deretter prosjekteringen til å svare på driverne i investeringsbeslutningen.

Om buildingSMART Norge:
buildingSMART Norge er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. De jobber med mål om å muliggjøre fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk og effektiv samhandling mellom aktører. Det handler om løsninger basert på åpne standarder – for en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse. buildingSMART er en medlemsbasert organisasjon som per i dag har om lag 140 medlemsbedrifter i Norge.