Nytt om navn

Christine Skogholt Amland tar over som leder i Installit

Christine Skogholt Amland (41) tar over rollen som daglig leder for Endúrs ASAs datterselskap, Installit. Amland tiltrer 1. februar og erstatter Vigeir Bunæs som fortsetter i en annen nøkkelrolle i selskapet.

Amland har 15 års ledererfaring fra selskaper som TechnipFMC, Equinor, Subsea 7 og Accenture. Hun har de siste to årene vært en del av lederteamet i Installit. 
– Jeg gleder meg til å være med å videreutvikle selskapet. Installit er et selskap med en unik spisskompetanse. Sammen med Endúr ASA, som vi i fjor sommer ble en del av, har vi et stort potensial for videreutvikling og vekst, sier Amland. 

Amland overtar lederrollen etter Vigeir Bunæs, som også er en av gründerne av Installit. Bunæs har ledet selskapet i den første fasen etter sammenslåingen med Endúr og har hatt en sentral rolle i å definere selskapets rolle i denne prosessen. Han fortsetter nå i rollen som rådgiver og prosjektleder i selskapet. 
– Vigeir ønsker å bruke tiden sin ute i prosjektene og hos kunder. Det var derfor naturlig at noen andre tok over lederansvaret. Han er en enorm ressurs og har en erfaring og kompetanse som jeg er veldig glad for at er med videre, sier styreleder, mangeårig leder av Installit og nå forretningsutvikler i Endúr, Ivar-Andreas Monefeldt. 

Monefeldt er veldig glad for at Amland takket ja til å ta over ledervervet i selskapet. 
– Rett kompetanse, kombinert med høy motivasjon for å drive selskapet videre i den retningen som er staket ut, gjør henne til den rette kandidaten, sier Monefeldt. 

Fremover vil Amland konsentrere seg om å ta vare på eksisterende kunder, samt å hente ut de synergiene som ligger i å være en del av Endur-konsernet. 
– Å bli en del av Endúr-familien gir oss mange nye muligheter. Installits kompetanse komplementerer resten av selskapene i konsernet godt, og vi tror at vi kan bidra positivt inn i konsernet, samtidig som de kan tilføre oss økt aktivitet, sier Amland. 
Hun understreker at hun også vil jobbe for å ivareta den gode Installit-kulturen. 
– Vi har et unikt miljø, både faglig og sosialt, og dette er det viktig å ta vare på, sier Amland. 

Installit ble etablert 2000 og jobber i dag med prosjektledelse og engineering-tjenester innenfor kabelinstallasjon og marine operasjoner. Selskapet har kontor i Oslo og er en del av Endúr-konsernet, et norsk industrikonsern med aktiviteter over hele landet og spisskompetanse innen havbruk, marin infrastruktur, maritime næringer og energi.

Konsernsjef i Endúr ASA, Hans Olav Storkås, er svært tilfreds med valget av leder i datterselskapet, Installit. 
– Installit har en viktig rolle i den videre utviklingen av Endúr, og jeg er svært glad for at Christine takket ja til å ta over som leder av selskapet. Jeg ønsker henne lykke til, sier Storkås.