Betong

Cermaq har valgt Total Betong som byggleverandør til RAS-anlegget på Sørøya

Oversiktsbilde over tomten

Anlegget vil utformes spesielt med tanke på biosikkerhet og fiskevelferd, og skal produsere ca. 12 millioner postsmolt årlig. Når det står ferdig i 2025 vil det gi 24 nye arbeidsplasser i Hasvik kommune.

I juni satte Cermaq spaden i jorden på Sørøya for oppstart av grunnarbeidene for det nye postsmoltanlegget med mål om å få ferdig mest mulig forberedende arbeider før vinteren. Arbeidene er godt i gang og i henhold til plan.

Tett samarbeid for best mulig resultat – for både folk og fisk

Cermaq har valgt Total Betong som leverandør av det 22.000 kvm store bygget til anlegget, inkludert alle byggetekniske fag. I tillegg skal Total Betong ha hovedansvar for driften av byggeplassen. Avtalen har en verdi på ca. 850 millioner og blir et av de største oppdragene Total Betong har levert innenfor akvakultur.

– Total Betong er en kompetent og erfaren leverandør som vil bidra til et anlegg som skal gi fisken vår en trygg start i livet, sier Bjørn Atle Jacobsen, prosjektleder for Postsmolt Finnmark prosjektet i Cermaq.

Cermaq har valgt samspillsentreprise som gjennomføringsmodell for prosjektet. Det innebærer at Total Betong, RAS-leverandør AKVA group og Cermaq skal samarbeide tett fra tidlig prosjektering og helt frem til oppstart av det ferdige anlegget.

– Stabil produksjon av smolt av høy kvalitet er viktig for lønnsomheten i prosjektet. Vi er trygge på at dette er riktig modell for å videreutvikle dagens RAS-design, finne kostnadseffektive løsninger, ivareta komplekse grensesnitt mellom bygg og prosess og for å sikre optimal drift i det nye anlegget, sier Jacobsen.

– Total Betong AS har stolt levert totalentrepriser for smoltanlegg i over 10 år, og verdsetter dypt den tilliten som Cermaq har vist oss. Vi ser frem til å videreutvikle denne suksesshistorien med Cermaq og bidra til deres mål om å levere høykvalitets sjømat til verden, sier Olav Bang-Haagensen, Leder for Akvakultur i Total Betong AS.

Vil styrke biosikkerhet og fiskehelse

Det nye anlegget vil bli Cermaqs første smoltanlegg i Finnmark. Når anlegget står ferdig i 2025 skal det bidra til å dekke Cermaqs eget behov for smolt. I anlegget vil Cermaq ta i bruk teknologi som styrker biosikkerhet og fiskehelse og dermed reduserer fare for sykdom betydelig.

– Vi kaller dette RAS 2.0-teknologi, der fiskens helse og velferd er i førersetet. Vi gleder oss veldig til å komme i gang med byggingen av selve anlegget, og tror dette vil bli en innovativ og fremtidsrettet arbeidsplass for de som skal jobbe her med det siste innen teknologi for smoltproduksjon, sier Marit Holmvaag Mehus, fagsjef for settefisk i Cermaq Norway.

logo
Bjørn Laberg